caenes

L’ECP crea un web per ajudar a gestionar conflictes als municipis.

Marina Caireta, Investigadora de l’Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
DIVULGACIÓ – UAB.
L’Escola de Cultura de Pau (ECP) de la UAB, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la participació de les empreses Tasca i Progress SL, ha impulsat un web amb eines teòriques i pràctiques per a la transformació de conflictes a nivell municipal (malentesos entre veïns, problemes de convivència, etc.). Està destinat principalment al personal que treballa als ajuntaments, sobretot aquells que treballen en serveis d’atenció a les persones.

El web «La transformació de conflictes a la ciutat» és el resultat del projecte «Barcelona conviu. Capacitació per a la pau i la transformació de conflictes», impulsat també per l’ECP i l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta d’un projecte per capacitar als treballadors municipals per a l’afrontament de conflictes en l’espai públic.

Treballadors municipals com ara educadors, mediadors, etc. han de gestionar quotidianament conflictes relacionats amb temes com ara sorolls, usos abusius dels espais públics (per exemple, places on es fa difícil la cohabitació entre adolescents i gent gran), la brutícia, etc. Es troben també amb problemes de convivència com la no acceptació de persones sense sostre o la percepció negativa entre col·lectius diversos.

En la majoria de casos, es tracta de conflictes de poca gravetat (es consideren greus quan hi ha violència) i sovint estan relacionats amb la manera com es percep a l’altre. A més, aquests conflictes són més comuns als barris més desafavorits: hi ha, en general, coincidència entre l’aparició d’aquests tipus de conflictes i la manca d’equipaments i de recursos a la zona.

Algunes conclusions del projecte han estat que cal entendre la crisi com a una oportunitat per abordar una situació, tenir una visió àmplia del conflicte (multidimensional, amb coneixement de tots els actors implicats, ser curosos en no excloure ningú…) o estar alerta davant dels lideratges negatius exercits per persones que volen imposar la seva posició per la força o s’atorguen una representativitat irreal. El web incideix també en la necessitat de prevenir els conflictes tot generant vincles i propiciant la confiança entre els veïns.

En aquest sentit, el web vol dotar d’eines teòriques i pràctiques de transformació de conflictes al personal municipal que treballa en serveis d’atenció a les persones. S’hi podran trobar recursos com monogràfics, mapes de bones pràctiques, campanyes, publicacions i altres documents útils a l’hora d’identificar conflictes i recomanacions sobre com transformar-los. Es tracta d’una guia útil per a totes les persones i els serveis municipals que es trobin involucrades en conflictes veïnals i comunitaris.

Més informació

Ver también

El día después tras un acuerdo de paz.

Vicenç Fisas, Director de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona. Una …