caenes

Ocupació, conflicte i patriarcat: Impactes en les dones palestines

Dècades d’ocupació i militarització, periòdiques escalades d’hostilitats i polítiques israelianes de bloqueig, segregació i control contraris al dret internacional humanitari i els drets humans han tingut greus conseqüències en la població palestina i han afectat de manera específica i multifacètica les vides de les dones palestines. La majoria d’elles ha viscut tota la seva vida o la major part d’ella sota l’ocupació i en un context de conflicte prolongat que continua provocant morts, desplaçaments forçats de població, un progressiu deteriorament de la situació de drets humans, elevats nivells de pobresa i atur, i problemes greus de salut. Les seves experiències de l’ocupació i el conflicte també s’han vist condicionades per les relacions de gènere desiguals en una societat palestina tradicional i patriarcal, que determinen vulnerabilitats específiques, limitacions en l’exercici de drets i desigualtats en l’accés a recursos i oportunitats degut als estereotips i expectatives sobre els rols que han d’exercir homes i dones. En el seu dia a dia, per tant, les dones palestines fan front a diverses formes de violència i discriminació, tant a l’àmbit públic com en el privat, en una manifestació més del que des del feminisme –en el seu anàlisi sobre les dones, la guerra i la pau– s’ha identificat com a contínuum de violències.

Sense pretensió d’exhaustivitat, aquesta guia té el propòsit d’il·lustrar la diversitat de violències que experimenten les dones palestines i els seus impactes, tenint en compte les repercussions que tenen en elles diverses polítiques de l’ocupació israeliana com les operacions militars, la repressió de protestes, els assentaments, les batudes, les demolicions de llars, els arrestos i les detencions; així com la dimensió de gènere del desplaçament forçat i els problemes que les dones palestines afronten en àmbits com l’accés a la salut, l’educació i la justícia en un context condicionat per l’ocupació, però també per les normes d’una societat patriarcal en la que persisteixen discriminacions i manifestacions preocupants de violència de gènere.

Aquesta publicació també està disponible en àrab, català i anglès.

Autora: Pamela Urrutia Arestizábal
Setembre de 2019
Escola de Cultura de Pau – Associació Hèlia


Aquesta guia es complementa amb un altre informe titulat Dones, pau i seguretat: aplicació, reptes i límits a Palestina. Les dues publicacions s’han realitzat en el marc del projecte “Implicant a tota la comunitat en la lluita contra les violències masclistes i la garantia de drets sexuals i reproductius de les dones palestines a Hebron, Qalqilia i Tubes (Cisjordània, Palestina)”, liderat per l’Associació Hèlia i finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).