caenes

PRESENTACIÓ

L’Escola de Cultura de Pau (ECP) és un centre d’investigació per la pau. Es va crear el 1999 per dur a terme activitats de recerca, formació, sensibilització i intervenció, per tal de promoure la cultura de la pau i la transformació noviolenta dels conflictes. L’ECP sorgeix de la Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans, de la mà del seu titular, Vicenç Fisas. Premi Nacional de Drets Humans (1988), Fisas va ser director de l’ECP des de la seva fundació fins 2016.

Actualment l‘ECP centra la seva feina en els següents àmbits d‘actuació:

INVESTIGACIÓ. Anàlisi i divulgació de coneixement sobre conflictes armats, crisis sociopolítiques, processos de pau, diplomàcia paral·lela, dimensió de gènere en els conflictes i la construcció de pau, dimensió ambiental en els conflictes i educació per a la pau mitjançant accions com:

▪ Publicacions periòdiques, informes i articles sobre la conjuntura internacional en matèria de conflictes armats i situacions de tensió, processos de pau i la dimensió de gènere i dimensió ambiental en els conflictes i la construcció de pau.
▪ Activitats de consultoria per a diferents tipus d’actors locals i internacionals sobre conflictes, construcció de pau, gènere i educació per a la pau.
▪ Ponències i participacions en congressos i jornades per donar a conèixer la recerca.
▪ Elaboració de materials didàctics o divulgatius.

FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ. Promoció i desenvolupament dels continguts, habilitats i actituds vinculades amb la cultura de pau, com l’anàlisi dels conflictes armats i els processos de pau actuals i la dimensió de gènere en aquests, la sensibilitat al conflicte, l’educació en i per al conflicte, la imatge de l’enemic, l’activisme noviolent o l’abordatge de temes controvertits. Aquests continguts es transmeten mitjançant:

▪ Diplomatura de Postgrau en Cultura de Pau: Títol propi de postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
▪ Docència en màsters i postgraus a d’altres universitats.
▪ Docencia en másters y postgrados en otras universidades.
▪ Formació i assessorament a professionals i col·lectius del món educatiu i social sobre com abordar el conflicte i/o incorporar l’educació per a la pau a la seva pràctica.
▪ Dinamització de cursos online.
▪ Realització de tallers, conferències, xerrades i seminaris.
▪ Publicació d’articles divulgatius.
▪ Participació en premsa.

INTERVENCIÓ. Impuls d’accions i projectes adreçats a actors estratègics com responsables de polítiques públiques, actors multiplicadors, o xarxes d’organitzacions, etc. Alguns exemples són:

▪ Promoció d’agendes de pau, i en particular l’agenda de dones, pau i seguretat.
▪ Facilitació d’espais de diàleg i suport a negociacions de pau.
▪ Incorporació de l’educació per la pau i la Justícia Global a l’educació formal i no formal.
▪ Elaboració de recomanacions i anàlisis comparatives sobre construcció de pau a actors implicats en activitats de diplomàcia paral·lela.
▪ Incidència en l’elaboració i disseny de polítiques públiques de cooperació.
▪ Incidència per a reduir l’impacte del canvi climàtic en els conflictes.
▪ Recerca i incidència en educació per la pau, construcció de pau i el desarmament.

Al llarg de la seva trajectòria, l’Escola de Cultura de Pau ha rebut els següents premis:

PREMIS A L’ESCOLA DE CULTURA DE PAU

▪ Premi Liberpress, 2011. Atorgat a l’ECP per les seves tasques d’intervenció, seguiment i anàlisi de conflictes armats i construcció de pau.
▪ I Evens Prize for Peace Education, 2011. Atorgat a l’ECP per les seves tasques de formació de professorat en transformació de conflictes.

PREMIS A PROJECTES EN ELS QUE HA COL·LABORAT L’ESCOLA DE CULTURA DE PAU

▪ XV edició del Premi Memorial Joan Gomis, 2020. Premi de Periodisme Social a l’entitat Fora de Quadre pel documental “Teixint fils d’emocions” que descriu un projecte d’Educació per la pau impulsat per l’ECP a l’Escola Ciutat Comtal de Barcelona.
▪ XVI Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere de Lleida, 2023. Premi a la Revista 5W per l’audiosèrie “Mujeres constructoras de paz”, impulsada per l’Escola de Cultura de Pau i amb entrevistes al seu personal investigador.