caenes

Informes

Informe Sahel: una dècada marcada per la inestabilitat en la triple frontera   Juliol 2022
Informe Sahel: una dècada marcada per la inestabilitat en la triple frontera
Iván Navarro Milián
Reptes de l’agenda feminista a Palestina en un context post-pandèmia   Juliol 2022
Reptes de l’agenda feminista a Palestina en un context post-pandèmia
  Polítiques de cooperació per a la Pau. Anàlisi comparada de les polítiques públiques catalanes i valencianes (2009-2019)

Setembre 2021
Míriam Acebillo, Cécile Barbeito

Informe d’anàlisi comparada de les cooperacions de l’Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de València, Generalitat de Catalunya, i Generalitat Valenciana, per tal de valorar l’evolució de les cooperacions per a la pau dels quatre actors. L’informe observa que en tots els casos, més del 85% de l’AOD es destina a països en situació de tensió o conflicte armat, i que les polítiques de cooperació existents no tenen prou en compte l’especificitat de la cooperació en aquests contextos. La investigació, possible gràcies a subvencions de recerca concedides pels ajuts R-ICIP2019 concedits per l’ICIP i l’AGAUR, ha estat implementada per l’IGOP i l’ECP conjuntament.

Descarrega l’informe i algunes infografies aquí.

  Desigualtats de gènere, canvi climàtic i conflictes armats  

Maig 2021

Desigualtats de gènere, canvi climàtic i conflictes armats és una publicació que analitza les interrelacions complexes entre aquests tres fenòmens. En els últims anys, a causa de l’agreujament del canvi climàtic global, s’ha fet evident la necessitat d’abordar aquesta crisi en tota la seva dimensió analitzant les conseqüències des d’un punt de vista de gènere amb un enfocament feminista interseccional, així com les vinculacions amb la pau , la conflictivitat armada i la seguretat. Aquesta publicació analitza els impactes de gènere del canvi climàtic, així com les respostes des del feminisme i les interaccions entre les agendes de gènere, pau i seguretat i justícia climàtica.

Pots descarregar aquí.
Pots escoltar el ECPodcast Conflictes i emergencia climàtica aquí.

  Canvi climàtic, desplaçament i conflicte   

Maig 2021

Els debats sobre el canvi climàtic han dedicat atenció als seus efectes en termes de mobilitat humana i també han posat el focus en la relació entre canvi climàtic, desplaçaments de població i conflictes. Encara que hi ha alguns consensos incipients, en general les anàlisis ofereixen mirades diverses i veus expertes recomanen abordar el fenomen en tota la seva complexitat. Aquest informe exposa els reptes per perfilar la relació entre canvi climàtic i mobilitat humana; analitza els debats sobre el nexe entre canvi climàtic, desplaçament i conflicte; i reflexiona sobre els mecanismes de protecció per donar resposta a les persones desplaçades per motius climàtics i mediambientals.

Pots descarregar aquí.
Pots escoltar el ECPodcast Conflictes i emergencia climàtica aquí.

  Canvi climàtic i conflictes   

Maig 2021

Aquesta publicació explora els vincles entre canvi climàtic i diverses formes i expressions de conflictivitat, identificant tant els debats acadèmics i teòrics sobre la naturalesa i l’abast d’aquests vincles com les conseqüències polítiques de la seva securitització. Tot i que hi ha divergències importants pel que fa a les associacions de causalitat entre canvi climàtic i conflictes, sí que sembla haver-hi un consens bàsic en que l’impacte del canvi climàtic sobre els conflictes armats és contextual i indirecte, és a dir, que es produeix a través de la influència de variables climàtiques sobre factors econòmics, polítics, institucionals, demogràfics i socials íntimament associats amb l’esclat o l’agudització de conflictes. En aquest sentit, el canvi climàtic és creixentment percebut com un factor que multiplica i exacerba les tensions i riscos preexistents al país o regió en qüestió.

Pots descarregar aquí.
Pots escoltar el ECPodcast Conflictes i emergencia climàtica aquí.

Moment decisiu? La importància de frenar el comerç europeu d’armes amb Israel   Juliol 2020
Moment decisiu? La importància de frenar el comerç europeu d’armes amb Israel
El conflicte sobre l’estatus de Catalunya: radiografia de 2019   Juny 2020
El conflicte sobre l’estatus de Catalunya: radiografia de 2019
Guerra al Iemen: responsabilitats saudites, complicitats europees   Maig 2020
Guerra al Iemen: responsabilitats saudites, complicitats europees
Comerç d’armes, conflictes i drets humans.   Gener 2020
Comerç d’armes, conflictes i drets humans.
Laboratori de conflictes. Informe de conclusions (Fase setembre 2018 - juny 2019)   Desembre 2019
Laboratori de conflictes. Informe de conclusions (Fase setembre 2018 – juny 2019)
Dones, pau i seguretat: aplicació, reptes i límits a Palestina   Octubre 2019
Dones, pau i seguretat: aplicació, reptes i límits a Palestina.
Ocupació, conflicte i patriarcat: Impactes en les dones palestines.   Setembre 2019
Ocupació, conflicte i patriarcat: Impactes en les dones palestines
The Experience of Ahotsak: Women’s Dialogue Across the Divide in the Basque Country.   Novembre 2018
The Experience of Ahotsak: Women’s Dialogue Across the Divide in the Basque Country
Conflictes armats i drets de la població LGTBI.   Octubre 2018
Conflictes armats i drets de la població LGTBI.
Comerç d'armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països en tensió.   Maig 2018
Comerç d’armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països en tensió. (en castellà)
Comerç d'armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països en conflicte armat.   Octubre 2017
Comerç d’armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països en conflicte armat. (en castellà)
Central African Republic: Moving through the Crossroads of (un) Governance.   Juny 2016
República Centreafricana: Transitant per la Cruïlla de la (in) Governabilitat. (en castellà)
Democratic Republic of the Congo: Balance of 20 Years of War.   Abril 2016
República Democràtica de Congo: Balanç de 20 Anys de Guerra. (en castellà)
Democratic Republic of the Congo: A State of the Art.   Juliol 2013
República Democràtica del Congo: un estat de la qüestió.