caenes

Negociacions de pau. Anàlisi de tendències i escenaris

Aquest anuari analitza processos i negociacions de pau que van tenir lloc en el món durant l’any. L’examen de l’evolució i les dinàmiques de les negociacions a nivell mundial permet oferir una mirada global sobre els processos de pau, identificar tendències i facilitar una anàlisi comparativa entre els diferents escenaris. La publicació també analitza l’evolució dels processos de pau des de la perspectiva de gènere. Un dels principals objectius de l’informe és posar la informació i l’anàlisi al servei d’aquells actors que, des de diferents nivells, participen en la resolució pacífica de conflictes, incloent les parts en disputa, mediadors, societat civil, entre d’altres.

InfografiaSobre aquesta publicació:

L’anuari Negociacions de pau. Anàlisi de tendències i escenaris de l’Escola de Cultura de Pau s’ha consolidat com a referència quant a l’anàlisi i monitoratge de processos de diàleg, negociació i pau. Una fita particularment rellevant atesa la volatilitat del subjecte d’estudi i els reptes inherents a l’avaluació i la identificació de tendències i lliçons apreses en els camps de la resolució de conflictes i la construcció de pau. Així mateix, la perspectiva de gènere que travessa l’anuari subratlla la importància de la participació efectiva de dones, població LGTBIQA+, comunitats indígenes, i altres grups marginalitzats, convertint-lo en una eina clau en el foment de processos més inclusius i sostenibles. En definitiva, un recurs indispensable per a totes les persones que en són part o contribueixen a promoure esforços de pau en contextos de violència.

Albert Charara,
Programme Officer del European Institute of Peace (EIP)


En el panorama global, on els conflictes s’aviven i la competència geoestratègica s’intensifica, mentre les despeses militars assoleixen cims sense precedents i els marcs de control d’armes i els acords de gestió de crisi es desdibuixen, la lectura i l’estudi de la publicació Negociacions de pau. Anàlisi de tendències i escenaris es tornen més imperatius que mai. Aquest informe no només ofereix una anàlisi fonamental dels processos de pau en curs, sinó també una meticulosa exploració de les tendències emergents en diàlegs, mediació i negociacions, enriquides amb una perspectiva de gènere. En el rerefons de conflictes com els d’Ucraïna i Palestina, així com les crides a augmentar la despesa militar a nivell global, aquesta obra s’erigeix com una eina essencial per comprendre i abordar els conflictes contemporanis des d’una perspectiva de pau.

Luca Gervasoni i Vila,
Director de l’Institut Novact de Noviolència