Home / PUBLICACIONS / Negociacions de pau. Anàlisi de tendències i escenaris

Negociacions de pau. Anàlisi de tendències i escenaris

Aquest anuari analitza processos i negociacions de pau que van tenir lloc en el món durant l’any. L’examen de l’evolució i les dinàmiques de les negociacions a nivell mundial permet oferir una mirada global sobre els processos de pau, identificar tendències i facilitar una anàlisi comparativa entre els diferents escenaris. La publicació també analitza l’evolució dels processos de pau des de la perspectiva de gènere. Un dels principals objectius de l’informe és posar la informació i l’anàlisi al servei d’aquells actors que, des de diferents nivells, participen en la resolució pacífica de conflictes, incloent les parts en disputa, mediadors, societat civil, entre d’altres.

Infografia

Sobre aquesta publicació:

Negociar la pau és un procés, alhora, tan ardu com esperançador. Per això, comptar amb informació veraç de l’anuari de l’Escola de Cultura de Pau permet analitzar els diferents escenaris de negociació oberts al món i encoratjar el treball de totes aquelles persones interessades en la transformació pacífica dels conflictes i en la construcció d’alternatives èticament responsables i econòmicament sostenibles amb la vida de les persones i del planeta en el seu conjunt.

María Oianguren,
Directora de Gernika Gogoratuz, Centre d’Investigació per la Pau


EL’augment dels conflictes en el món d’avui poques vegades és correspost amb les apropiades ganes per part dels principals actors polítics per intervenir i garantir que es trobi una solució pacífica. És per això important que les persones professionals de la pau comparteixin els seus aprenentatges sobre un ampli espectre de processos de pau per identificar tendències i aprendre els uns dels altres perquè puguin continuar promovent amb èxit el diàleg i les converses de pau, però també per dissenyar millors processos que puguin conduir a acords de pau millors i més duradors.

Kerim Yildiz,
Director Executiu, Democratic Progress Institute (DPI)


Negociacions de pau. Anàlisi de tendències i escenaris és una font essencial per a qualsevol persona interessada en comprendre com els processos de pau i negociació estan desenvolupant-se en el món. És un compendi global que narra com s’assoleixen acords i complementa altres treballs comparatius que s’estan realitzant sobre acords de pau. Mitjançant l’anàlisi de dinàmiques globals i de processos que travessen dificultats, al costat dels seus detallats estudis de cas, l’Escola de Cultura de Pau és capaç de destacar importants i emergents tendències a nivell internacional i regional. Si es desitja saber de quina manera les guerres s’estan portant a la seva fi en l’actualitat, cal estudiar com les persones estan construint la pau. Recomano aquesta publicació.

Andy Carl,
Consultor independent, conseller i cofundador de Conciliation Resources