caenes

Educació per a la pau


La educación para la paz pretende transformar relaciones y crear las condiciones para la paz.

John Paul Lederach


El treball de l’Escola de Cultura de Pau en l’àmbit de l’educació per a la pau aposta per educar en i per al conflicte i la convivència, amb l’objectiu final de reduir les diferents formes de violència i de generar espais educatius empàtics, cooperatius i crítics.

Per a això, d’una banda, capacitem a actors multiplicadors per tal de reforçar el seu rol de constructors de pau a nivell personal, relacional i en la promoció d’estructures pacífiques. De l’altra, impulsem accions d’investigació aplicada i incidència política en el camp educatiu.

A través de divesos projectes desenvolupem dues línies d’actuació:

▪ Promoció de l’educació per a la pau en l’educació formal amb professorat, centres educatius, comunitat educativa, editorials i universitat.

▪ Promoció de pràctiques de construcció de pau en l’àmbit no formal i comunitari amb professionals, educadors, entitats, associacions, ajuntaments, etc.

Projecte de convivència de centre Justícia global a les àrees cientifico-tècniques Justícia global al currículum escolar Formació inicial en transformació de conflictes Banc de recursos de jocs i dinàmiques Justicia Global als valors de llibres de text Diàleg controvertit Cultura de pau a través d’arpilleres Esports i pau Capacitació d’educador*s de lleure educatiu Formació per personal tècnic de cooperació Formació en al personal tècnic de serveis d’atenció a les personesPublicacions i recursos

Banc de recursos de jocs i dinàmiques
Materials didàctics
Webs educatives
Materials audio-visuals
Informes i articles d’educació per la pau

Equip

Per impulsar els diversos projectes d’educació per la pau, l’ECP conta amb un equip tècnic de dues professionals i el suport de persones col·laboradores particularment expertes en la temàtica dels projectes on participen. També contem amb el suport d’alumnat en pràctiques.

Equip tècnic

Cécile Barbeito

Cécile Barbeito


Marina Caireta

Marina Caireta

Investigadora
marina.caireta@uab.catPersones col.laboradores
Andrés Barrientos

Andrés Barrientos

Mestre i entrenador
abarrientostriay@yahoo.es

Neus Bartrolí

Neus Bartrolí

Mestra, comunicadora social, periodista i arterapeuta
neusb.teixintfilsemocions@gmail.com