caenes

Educació per a la pau


La educación para la paz pretende transformar relaciones y crear las condiciones para la paz.

John Paul Lederach


El treball de l’Escola de Cultura de Pau en l’àmbit de l’educació per a la pau aposta per educar en i per al conflicte i la convivència, amb l’objectiu final de reduir les diferents formes de violència i de generar espais educatius empàtics, cooperatius i crítics.

Per a això, d’una banda, capacitem a actors multiplicadors per tal de reforçar el seu rol de constructors de pau a nivell personal, relacional i en la promoció d’estructures pacífiques. De l’altra, impulsem accions d’investigació aplicada i incidència política en el camp educatiu.

A través de divesos projectes desenvolupem dues línies d’actuació:

Promoció de l’educació per a la pau en l’educació formal amb professorat, centres educatius, comunitat educativa, editorials i universitat.
Infografia a les escoles i instituts | Infografia a les universitats

Promoció de pràctiques de construcció de pau en l’àmbit no formal i comunitari amb professionals, educadors, entitats, associacions, ajuntaments, etc.

Projecte de convivència de centre Justícia global a les àrees cientifico-tècniques Justícia global al currículum escolar Formació inicial en transformació de conflictes Banc de recursos de jocs i dinàmiques Justicia Global als valors de llibres de text Diàleg controvertit Cultura de pau a través d’arpilleres Esports i pau Capacitació d’educador*s de lleure educatiu Formació per personal tècnic de cooperació Formació en al personal tècnic de serveis d’atenció a les personesPublicacions i recursos

Banc de recursos de jocs i dinàmiques
Materials didàctics
Webs educatives
Materials audio-visuals
Informes i articles d’educació per la pau

Equip

Per impulsar els diversos projectes d’educació per la pau, l’ECP conta amb un equip tècnic de dues professionals i el suport de persones col·laboradores particularment expertes en la temàtica dels projectes on participen. També contem amb el suport d’alumnat en pràctiques.

Equip tècnic

Cécile Barbeito

Cécile Barbeito

Investigadora
cecile.barbeito@uab.cat
Marina Caireta

Marina Caireta

Investigadora
marina.caireta@uab.catPersones col.laboradores
Andrés Barrientos

Andrés Barrientos

Mestre i entrenador
abarrientostriay@yahoo.es
Neus Bartrolí

Neus Bartrolí

Mestra, comunicadora social, periodista i arterapeuta
neusb.teixintfilsemocions@gmail.com