Home / Materials didàctics

Materials didàctics

Discrepància benvinguda! Guia pedagògica per al diàleg controvertit a l'aula   Discrepància benvinguda! Guia pedagògica per al diàleg controvertit a l’aula 

2019, Marina Caireta i Cécile Barbeito

Amb l’objectiu de promoure el diàleg ciutadà, i especialment sobre els temes que puguin resultar més delicats de tractar, aquesta guia aporta eines, experiències i reflexions per professorat, entre d’altres educadors, sobre com abordar temes controvertits a l’aula. La guia inclou recomanacions pràctiques i 25 activitats per practicar debats i diàlegs a l’aula. Aquí un vídeo que mostra una de les activitats de debat.

 
Barcelona, ciutat de pau   Barcelona, ciutat de pau  

2018, Marina Caireta i Cécile Barbeito

Proposta pedagògica sobre cooperació per a la pau, que convida a reflexionar sobre com, des de l’Ajuntament i des de la societat civil, es pot construir la pau. Després de reflexionar sobre conceptes bàsics, el material convida a reflexionar i actuar sobre accions com el desarmament, l’explotació responsable de recursos, prevenir el desplaçament forçat, la desarticulació de l’discurs de l’odi, la protecció de persones amenaçades, i el reforç de el paper de les dones en les negociacions de pau. El material va orientar la XXVI Audiència Pública dels nois i les noies de la ciutat de Barcelona (2018-2019). Dossier de l’alumnat, dossier de professorat.

 
Diferències que enriqueixen la vida   Diferències que enriqueixen la vida 

2018, Alicia Barbero

Conjunto de recursos didácticos para educadoras que se propongan deconstruir la imagen de la otra persona como enemiga con sus grupos. Su objetivo es contribuir a hacer entender los procesos que llevan a percibir a otras personas como enemigas, para saber reconocerlos y transformarlos. El material se estructura en un breve marco teórico para contextualizar y dos propuestas didácticas: una con 2 actividades por si se dispone de poco tiempo y otra con 21 dinámicas por si se quiere profundizar. (en catalán)

 
Barcelona, ciutat refugi   Barcelona, ciutat refugi (Barcelona, ciudad refugio) 

2016, Cécile Barbeito

Conjunt de recursos didàctics per educadores que es proposin deconstruir la imatge de l’altra persona com enemiga amb els seus grups. El seu objectiu és contribuir a fer entendre els processos que porten a percebre a altres persones com enemigues, per saber reconèixer-los i transformar-los. El material s’estructura en un breu marc teòric per contextualitzar i dues propostes didàctiques: un amb 2 activitats per si es disposa de poc temps i una altra amb 21 dinàmiques per si es vol aprofundir.

 
Janadesh. People’s verdict   Janadesh. People’s verdict. 

2011, Míriam Acebillo Baqué, Cécile Barbeito i Marina Caireta

Aquest material didàctic acompanya el documental Janadesh, que descriu la campanya de lluita no violenta a l’Índia per exigir una redistribució justa de les terres. El documental, produït per Quepo, es pot veure aquí. La guia didàctica del documental convida a comprendre el concepte de la no-violència, fer visible el conflicte social derivat de la manca d’accés a la terra, a reflexionar sobre la lluita noviolenta com a estratègia de transformació social i sobre el paper de la societat civil en la participació política. Aquí una breu explicació audiovisual del documental i de la guia.

 
Mai més i enlloc! Guia per treballar l’impacte de la Guerra Civil   Mai més i enlloc! Guia per treballar l’impacte de la Guerra Civil 

2010, Cécile Barbeito, Marina Caireta i Carles Vidal

Guia dirigida que nois i noies s’apropin a la realitat de la guerra civil a partir de la visita a refugis antiaeris (basat en el Refugi 307, que mostra la resistència pacífica al veïnat de barri del Poble Sec de Barcelona). La guia proposa conèixer els refugis antiaeris als centres educatius, augmentar el coneixement sobre els impactes de la guerra civil espanyola i relacionar-los amb els conflictes actuals (conflictes armats i conflictes a l’aula). Material realitzat en col·laboració amb el Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona i el Memorial Democràtic.

 
(Deconstruir) la imatge de l'enemic   (Deconstruir) la imatge de l’enemic 

2005, Alicia Barbero, Carles Vidal; Cécile Barbeito i Irene Santiago

En aquest material reflexionem sobre aquelles condicions (personals i de el context) i mecanismes (percepcions esbiaixades, emocions i dinàmiques intergrupals) que activen la imatge de l’altre com a enemic, i com superar-los. Així, els objectius d’aquest quadern són ajudar a entendre les implicacions que té la imatge de l’enemic a les nostres percepcions i com incideix en el conflicte i proposar formes de deconstruir aquesta imatge de l’enemic.

 
Introducció de conceptes: pau, violència, conflicte   Introducció de conceptes: pau, violència, conflicte 

2005, Marina Caireta i Cécile Barbeito

Aquest quadern convida a reflexionar sobre els valors personals i socials, i la relació entre uns i altres; a analitzar el concepte de pau i l’ús que en fem; a conèixer els conceptes de violència directa, violència estructural i violència cultural; i a entendre la perspectiva positiva del conflicte.

 
Construïm la pau: Tinc dues orelles per escoltar mejor.6-8 anys   Construïm la pau: Tinc dues orelles per escoltar mejor.6-8 anys 

2004, Carles Vidal

Aquest monogràfic introdueix els conceptes de pau, violència i conflicte, i reflexiona sobre ells. També reflexiona sobre les actituds que prenem davant els conflictes i ofereix eines per afavorir el diàleg i la cooperació. A través d’un exemple pràctic, pretén despertar la creativitat i la imaginació en la recerca de solucions. Finalment, el testimoni de Roberto, de Moçambic, serveix per apropar l’alumnat a la realitat d’un país que va viure una guerra i a les estratègies i els programes, com el d’intercanvi d’armes per eines, que serveixen per construir la pau. Descarrega’t el material aquí.

 
Construïm la pau: Donem la volta al conte! 8-10 anys   Construïm la pau: Donem la volta al conte! 8-10 anys 

2004, Carles Vidal

A partir de contes populars, com el de la Caputxeta Vermella, aquest monogràfic introdueix els conceptes de pau, violència i conflicte, i reflexiona sobre ells. També reflexiona sobre les actituds que prenem davant els conflictes i ofereix eines per afavorir el diàleg i la cooperació. A través d’un exemple pràctic, pretén despertar la creativitat i la imaginació en la recerca de solucions. Finalment, el testimoni de Roberto, de Moçambic, serveix per apropar l’alumnat a la realitat d’un país que va viure una guerra i a les estratègies i els programes, com el d’intercanvi d’armes per eines, que serveixen per construir la pau. Descarrega’t el material aquí.

 
Construïm la pau: L'altra cara de les pel·lícules bèl·liques. 10-12 anys   Construïm la pau: L’altra cara de les pel·lícules bèl·liques. 10-12 anys 

2004, Cécile Barbeito

A partir de l’anàlisi de dos col·lectius enfrontats, propers a l’alumnat, el material analitza els elements que determinen la cultura de la violència i ofereix alternatives. Així mateix, dóna a conèixer diferents tipus d’armes, com les mines antipersona. A través d’un concurs, pretén que l’alumnat s’informi sobre el comerç d’armes i prengui consciència de les seves conseqüències. Finalment, presenta experiències de ‘construcció de pau’ i reconeix la no-violència com a alternativa real a la guerra. Descarrega’t el material aquí.

 
Construïm la pau: desarmant la por. 12-16 anys   Construïm la pau: desarmant la por. 12-16 anys 

2004, Cécile Barbeito

A partir d’el Dia Escolar per la No Violència i la Pau (DENIP), el monogràfic comença amb una reflexió al voltant de la cultura de pau i la necessitat que aquesta es treballi cada dia. A continuació, i mitjançant l’anàlisi de diferents mitjans (videoclips, pel·lícules …), repassa els elements que determinen la cultura de la violència. Aquest monogràfic pretén també fer entendre els mecanismes que reforcen la imatge de l’enemic, i reflexiona sobre les causes i les conseqüències de l’ús de les armes, posant al descobert que el seu comerç està fora de control. Descarrega’t el material aquí.

 
Educar en y para el conflicto   Educar en y para el conflicto(Educar en i per al conflicte) 

2003, Paco Cascón

El conflicte i la seva transformació no violenta són l’eix vertebrador de la construcció de pau. En aquest document Paco Cascón planteja les bases de l’educació en i per al conflicte. Els seus objectius són mostrar el conflicte com a oportunitat, reflexionar sobre les actituds davant el conflicte i proposar un plantejament educatiu de com intervenir-hi (la provenció, l’anàlisi, la negociació i la mediació). (en castellà)

 
Com ens relacionem a la ciutat? Propostes per una convivència pacífica   Com ens relacionem a la ciutat? Propostes per una convivència pacífica 

2003, Míriam Acebillo i Baqué, Cécile Barbeito, Marina Caireta, Cristina Gascón i Carles Vidal

El material part de la ciutat com a escenari de convivència, com un espai on conflueixen punts de vista i cultures diverses, per convidar a reflexionar sobre quines són les condicions que hauria de tenir una ciutat per afavorir la cultura de pau i la interculturalitat. La publicació, material de base per a la IX Audiència Pública als nois i noies de la ciutat, convida a nens i joves a fer propostes a l’ajuntament per millorar el clima de pau i convivència a la ciutat. Descarrega’t el material aquí.