caenes

Alerta! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau

Editat des de 2001, aquest anuari analitza l’estat del món en termes de conflictivitat i construcció de pau a partir de tres eixos: conflictes armats, tensions i gènere, pau i seguretat. L’anàlisi dels fets més rellevants de l’any i de la naturalesa, causes, dinàmiques, actors i conseqüències dels principals escenaris de conflicte armat i tensió sociopolítica en el món permet oferir una mirada comparativa regional i identificar tendències globals, així com elements de risc i alerta preventiva de cara al futur. De la mateixa manera, l’informe també identifica oportunitats per a la construcció de pau o per a la reducció, prevenció o resolució de conflictes.

Infografies i mapes!


Vídeo de conflictes armats el 2021

Aquest vídeo recull algunes de les principals conclusions i dades presentades a l’informe Alerta 2022! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau.
Sobre aquesta publicació:

La pau no s’Inventa. Es construeix des de la profunda comprensió de les arrels del conflicte, dels seus actors principals, de les dinàmiques regionals i globals. Alerta! és una eina fonamental en aquest procés gràcies a les anàlisis detallades, i des d’una perspectiva de gènere, dels successos de l’any que acabem de deixar enrere. Vivim una època en què mitjans de comunicació i experts passen cada cop més ràpidament d’un conflicte a un altre, en què l’opinió pública s’apassiona i oblida en poques setmanes els milers de refugiats que fugen la violència. Per això, el treball de l’Alerta! encara és més imprescindible: ens ofereix una fotografia rigorosa de les desenes de guerres silencioses que tenen un preu enorme en termes de vides humanes, així com els elements essencials per començar un camí durador cap a la pau.

Enrica Picco,
Directora de Projectes d’Àfrica Central, International Crisis Group


Any rere any, l’informe Alerta! ofereix dades i anàlisis rigoroses i comparades sobre qüestions clau per al seguiment dels conflictes armats, els drets humans i la construcció de pau. Per a les organitzacions que considerem ineludible abordar la construcció de la pau des d’una perspectiva feminista i de gènere, aquest informe és imprescindible. És especialment rellevant el seguiment que l’informe realitza sobre l’Agenda Dones, Pau i Seguretat i les contribucions a la pau que són protagonitzades per les dones i la societat civil.

Laura Alonso Cano,
Presidenta WILPF Espanya


L’informe Alerta 2022! és un recurs essencial per comprendre la complexitat dels conflictes moderns a tot el món, però no s’atura aquí: en identificar els senyals de risc i les oportunitats, aquest informe proporciona els coneixements necessaris per al treball en què com a moviment per la pau ens hem d’involucrar. Sabem que el món està en una situació molt perillosa i que no tenim cap possibilitat sense les diverses coalicions d’activistes i constructors de pau. Comprometem-nos junts a convertir aquestes paraules en acció per a la pau, la seguretat comuna i la justícia mentre busquem una veritable transformació sociopolítica.

Reiner Braun,
Director Executiu d’International Peace Bureau