caenes

Alerta! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau

Editat des de 2001, aquest anuari analitza l’estat del món en termes de conflictivitat i construcció de pau a partir de tres eixos: conflictes armats, tensions i gènere, pau i seguretat. L’anàlisi dels fets més rellevants de l’any i de la naturalesa, causes, dinàmiques, actors i conseqüències dels principals escenaris de conflicte armat i tensió sociopolítica en el món permet oferir una mirada comparativa regional i identificar tendències globals, així com elements de risc i alerta preventiva de cara al futur. De la mateixa manera, l’informe també identifica oportunitats per a la construcció de pau o per a la reducció, prevenció o resolució de conflictes.

Infografies 2024Sobre aquesta publicació:

Durant els últims 22 anys, l’Escola de Cultura de Pau ha ofert al món una visió àmplia i reflexiva de les tensions i els conflictes que ens separen. A mesura que entrem en una nova era de competència global, guerres d’agressió, danys extensos als civils, retrocés democràtic i reacció global contra la igualtat de gènere, el tipus d’anàlisi i visió que l’informe Alerta! ofereix és més necessari que mai per mantenir els ulls oberts i el cervell pensant en el món que volem transmetre a la propera generació. Aquest és el tipus d’informe que hauria de portar a l’acció per preservar i promoure els nostres béns col·lectius més preuats: la pau, la seguretat i l’estat de dret, dins d’un sistema global més just.  

Ornella Moderan,
investigadora independent, assessora sènior de SSR, Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)


El vast panorama dels conflictes armats que assolen el sistema internacional és difícil d’aprehendre en tota la seva complexitat. Tot i això, gràcies al treball minuciós i rigorós de l’Escola de Cultura de Pau al seu informe Alerta!, podem entendre avui millor què està passant al món en l’àmbit de la conflictivitat i com aquest ha anat evolucionant en els darrers anys. A través de la recopilació de dades, la discussió de criteris, l’aplicació de classificacions o la proposta de nous temes coneixem millor la realitat. I aquest és el primer pas per transformar-la. Només cal esperar que Alerta! ens segueixi acompanyant durant molt de temps, proveint-nos d’arguments molt potents per descartar la via violenta com a recurs.  

Laura Feliu Martínez,
 Professora de Relacions Internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)


La fortalesa més gran de l’informe Alerta! es troba a l’equip que l’elabora, en la seva llarga i sòlida experiència fent anàlisis prestigioses i rigoroses que ajuden a comprendre les tendències, les dinàmiques i els escenaris dels conflictes armats i les tensions polítiques a tot el món. Aquesta força emana, també, del convenciment que aquests problemes poden i s’han d’abordar amb maneres constructives, alertant de les conseqüències d’optar per la via de la violència i contra l’oportunisme d’una geopolítica que poques vegades situa les persones al centre de les preocupacions. Amb una mirada de cultura de pau, aquest informe projecta més enllà del soroll de les armes i anteposa la justícia i el respecte de les diferències. La guerra neix al cap de les persones; l’informe Alerta! cada any ens recorda que també és cosa nostra desacreditar-la i proporcionar alternatives viables i duradores.

Alejandro Pozo Marín,
investigador del Centre Delàs i de Metges Sense Fronteres