caenes

Xarxes


Xarxes a les que pertany l’ECP:

Associació Espanyola d’Investigació per a la Pau (AIPAZ)
Consell Llatinoamericà de Ciències Socials (CLACSO)
Global Partnership for the Prevention of ArmedConflict (GPPAC, Holanda)
Grup d‘ Estudis Africans de la Universitat Autònoma de Madrid (GEA) (Iván Navarro i Josep Maria Royo)
Foro d’investigació sobre el Món Àrab i Musulmà (FIMAM) (Pamela Urrutia)
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)
International Peace Bureau (IPB)
International Peace Research Association (IPRA)
Organitzacions per a la Justícia Social (LaFede.cat)
• Xarxa Mediterrània de Dones Mediadores (María Villellas)