caenes

Escenaris de risc i oportunitats de pau

Escenaris de risc i oportunitats de pau és una publicació trimestral que analitza contextos de conflicte, processos de pau o qüestions de l’agenda internacional en què conflueixen dinàmiques de risc o d’oportunitat per a la construcció de pau. És una eina analítica que integra la perspectiva de gènere interseccional i que pretén ser un recurs útil per a actors educatius i polítics i la ciutadania en el seu conjunt, contribuint a la comprensió d’ aquests contextos i a l’acció preventiva.