caenes

Marina Caireta

Marina CairetaLa seva àrea d’investigació i docència és l’educació per a la pau i el conflicte. Màster en educació ambiental. Té una Diplomatura de Postgrau en Cultura de Pau per la UAB, en Expressió, Comunicació i Llenguatges en la pràctica educativa i en Treball Corporal Integratiu per la UB. Formada en Gestalt. Premi Evens d’Educació per la Pau 2011. Autora de “Cultura de paz en el deporte. Guía práctica para transformar conflictos en oportunidades”, “Educació per a la pau i la convivència en el marc escolar. Una mirada des de la formació de professorat” i coautora de “Jocs de Pau. Caixa d’eines per educar per una cultura de pau”, i “Discrepància benvinguda! Guia pedagògica per al diàleg controvertit a l’aula”, entre altres materials.Tornar