caenes

Curs d’especialització en cultura de pau a través de l’esport i l’activitat física: transformant conflictes per millorar la convivència

Curs adreçat a formar professorat d’educació física, entrenadors, entrenadores, persones que treballen en activitats de lleure educatiu i esportiu o en la coordinació de clubs esportius. La formació inclou conceptes clau i estratègies per educar per a la pau des de l’esport i l’activitat física, a través de la cura de la convivència i la transformació constructiva dels conflictes.

Formar-se en cultura de pau a través de l’esport i l’activitat física dona competències i estratègies per facilitar la diversió en el joc i el respecte en les relacions personals, incrementant les possibilitats de rendir al màxim en qualsevol àmbit on es faci esport.

Construir cultura de pau en l’esport consisteix a generar conscientment el context educatiu adequat per aprofitar els conflictes, inherents en les relacions humanes, com a oportunitats per créixer, tant individualment les persones implicades, com els grups o equips dels que formen part.

Aquest curs neix l’any 2024 a partir del treball d’aplicar i adaptar els continguts i estratègies de l’Educació per a la Pau a les activitats esportives escolars de la Fundació Esport i Educació (FEEB) i el Consell d’Esport Escolar de Barcelona (CEEB), fet amb l’assessorament de l’ECP des de 2015 i gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Els objectius específics del curs son:

  • Conèixer el marc teòric bàsic i els conceptes clau que fonamenten la proposta metodològica de l’educació per a la pau.
  • Revisar les pròpies actituds i habilitats per transformar els conflictes i promoure un ambient pacífic i positiu durant les activitats.
  • Saber aplicar tècniques i estratègies per dinamitzar, co-crear amb l’alumnat i mantenir una estructura pacífica en les activitats i en la vida del grup.

Pla d’estudis

El curs d’especialització en cultura de pau des de l’esport i l’activitat física té una càrrega lectiva de 10 crèdits ECTS (European Credit Transfer System), equivalent a 40 hores lectives, 10 de seminari d’elaboració de la carpeta d’aprenentatge i 190 de treball individual, aproximadament.

El pla d’estudi s’estructura en una assignatura dividida en:

  • 40h lectives en 10 sessions de 4h, on es treballaran continguts d’introducció a la cultura de pau i al conflicte, així com eines metodològiques per educar en el conflicte en les activitats esportives i dins les sessions d’educació física.  També es farà una breu introducció a l’esport com a constructor de pau.
  • Un seminari de 10h per elaborar la carpeta d’aprenentatge, que s’entregarà com a avaluació.

Professorat: El professorat del curs està format per persones reconegudes en la didàctica de l’educació física i esportiva i en l’educació per la pau.

Preu: 450 €

Dates: Del 8 al 19 de juliol, intensiu de dilluns a divendres, de 17 a 21h, i les sessions de seminari d’elaboració de la carpeta d’aprenentatge, dilluns 2, 16 i 30 setembre, 14 i 28 octubre, de 18:00 a 20:00.

Lloc: UAB

Més informació sobre educació per la pau i esport: http://escolapau.uab.cat/ca/esports-i-pau