caenes

Discrepància benvinguda: Recursos per al diàleg controvertit a l’aula

L’acollida de persones refugiades, el procés independentista, el terrorisme, la influència de la religió en la societat, els límits a la llibertat d’expressió, el consum de pornografia, totes aquestes són qüestions que pot resultar controvertit abordar en una aula. Tanmateix, la vida personal i política està plena de temes controvertits que interpel·len als infants i joves. En els darrers temps la situació política del nostre país ho ha fet més evident que mai. L’augment de la diversitat, l’increment de la sensibilitat envers temes identitaris, la facilitat d’accés a xarxes socials o la multiplicació de fonts d’informació poc rigoroses, fa que els i les joves estiguin més exposats a les controvèrsies.

L’espai educatiu és, segurament, un dels espais més idonis per ajudar-los a comprendre i reflexionar críticament sobre aquestes temàtiques. Aquesta guia i aquests recursos tenen per objectiu principal aportar eines al professorat per a animar-lo a dinamitzar diàlegs controvertits a l’aula. Aquests recursos neixen de la necesitat de conviure en la diversitat de persones, col·lectius i punts de vista que conformen la societat catalana contemporània.

Com a objectius específics, aquesta guia i aquestes infografies persegueixen:

▪ Reflexionar sobre riscos i oportunitatsd’educar en la controvèrsia.
▪ Aportar eines i activitats dissenyades per tractar temes controvertits des d’un context de seguretat i aprenentatge.
▪ Apoderar el professorat per treballar temes controvertits a l’aula.
▪ Adaptar metodologies i eines d’educació en la controvèrsia d’arreu al propi context.

Infografies