L'educació per a la pau i la convivència, un projecte de centre.

Eines per a dissenyar el projecte de convivència.

14 - Com impliquem les famílies en el projecte educatiu?

Darrerament, entre el professorat hi ha la percepció que les famílies -a qui considerem el principal agent socialitzador- no eduquen, han “llençat la tovallola” i exigeixen aquesta responsabilitat als centres educatius.

Les famílies són un dels principals agents educadors i socialitzadors dels adolescents, conjuntament amb l'escola. Tanmateix, en el món actual on les necessitats i possibilitats dels adolescents han canviat tant respecte les de fa uns anys, les famílies -igual que el professorat- han d'aprendre a adaptar-s'hi. Això requereix reconèixer les mancances, responsabilitzar-se'n i actuar en conseqüència creant espais de formació, assessorament i intercanvi. Ni per part d'uns (les famílies) ni dels altres (el professorat) es poden tirar pilotes fora, sinó que s'han de buscar solucions des de la coresponsabilitat.

Partim de la idea que tota persona que forma part d'un problema també ha de formar part de la solució. I així és, però a voltes les famílies senten que només se les contacta quan hi ha problemes. Cal buscar mecanismes efectius de relació i participació que permetin fer sentir a les famílies que se les té en compte per impulsar el projecte educatiu en el que els seus fills participen.

 1. Mantenir una comunicació constant entre el centre i les famílies.

  Com?

  • Organitzant activitats de formació i intercanvi adreçades a famílies i professorat de forma compartida.
  • Aprofitant les tutories individuals per compartir criteris i recursos respecte el tracte amb l'adolescent.
  • Establint un quadern de comunicació regular tutor-famílies.
  • Establint mecanismes de comunicació fluïts per mitjà d'Internet.
  • Informar-les d'aquells temes que es treballen al centre i que seria interessant reforçar a casa per donar-los coherència (habilitats socials, hàbits, normes, etc.)
  • Oferir un espai a la web del centre que faciliti el contacte entre unes i altres.
  • Facilitar l'assessorament dels equips educatius i psicopedagògics a les famílies que ho requereixin.
 2. Fer-los coparticipants del Projecte Educatiu de Centre.

  Com?

  • Participant en la comissió de convivència o altres organismes similars del centre.
  • Establint una col•laboració important en el debat dels temes que es portin a consell escolar.
  • Participant en la planificació i organització d'activitats informals en coherència amb el projecte educatiu (extraescolars i menjadors).
 3. Valorar i promoure les aportacions que poden fer les famílies per donar suport a les activitats del centre.

  Com?

  • Participacions puntuals a classe sobre alguna matèria de la que el familiar en sigui expert.
  • Elaboració de continguts per a la web o revista del centre.
  • Acompanyament a sortides.
  • Suport a festes i activitats extraordinàries.
 1. Davant situacions socials de violència o injustícia que requereixin un posicionament del centre per donar coherència al projecte educatiu i l'educació per a la ciutadania, és important incorporar les famílies en el debat per decidir posicionaments i accions a emprendre.

  Com?

  • Promovent activitats de debat i consens entorn el tema en qüestió, que donin possibilitat a les famílies de participar-hi.
  • Tenint en compte les famílies en les propostes i recursos en què poden donar suport.
  • Informar totes les famílies adequadament de les conclusions i accions que s'hagin decidit emprendre i, si s'escau, convidar-les a participar-hi.

Experiències

Recursos

 • Propostes per afavorir la convivència entre iguals. Col•laboració centre-família. Extret del document “La convivencia en los centros educativos. Módulo 1. La convivencia entre iguales” (Govern d'Aragó). Als annexos, pàgines 171-174, hi ha una taula resum de propostes força complerta.
 • Escuela de padres. CNICE.Web d'orientació familiar del Ministeri d'Educació i Ciència.
 • Web de laFAPAES amb informacions diverses, vinculades a l'Ensenyament Secundari, adreçades a pares i mares.
 • Web Escola de pares de la FAPAC.Web adreçada a facilitar la formació dels pares i les mares pel que fa als aspectes relacionats amb la seva activitat com a membres de la comunitat escolar, així com també en qualitat de responsables de l'educació dels seus fills i filles.
 • Pares i mares.Web promoguda pel Consell Escolar Municipal de Barcelona com a espai de trobada per a pares i mares, en la que podeu informar-vos, participar, intercanviar i debatre temes i problemes quotidians en l'educació dels vostres fills i filles.
 • Web edu365.com.Pàgina de recursos educatius per a les famílies promoguda des de xtec.
 • Projecte televisió: de casa a l'escola.Proposta didàctica per reflexionar arran de la manera en què els diferents programes televisius ens acostumen a solucionar els conflictes, sense que en siguem gaire conscients.El Projecte televisió: de casa a l'escola, del qual forma part aquest material, té com a objectiu fonamental impulsar el treball conjunt família-escola.
 • Web Familiaforum.net, un espai per compartir i aprendre de famílies com la teva.