Escola Cultura de Pau

L'educació per a la pau i la convivència, un projecte de centre.

Eines per a dissenyar el projecte de convivència.

Potser descobrireu que ja feu una pila de coses... o al contrari, tot i fer la Setmana de la Pau, l`alumnat no te l`oportunitat de viure-la...

Ho voleu investigar?

Espiral interactivo

Al vostre centre hi ha pau?

Al vostre centre eduqueu per a la pau?

Aquí trobareu resposta a aquelles preguntes que amb més freqüència ens heu plantejat en els més de 150 tallers de formació de professorat que hem realitzat fins ara per ajudar-vos a fer o millorar el Projecte de Convivència.

L’educació per a la pau té per objectiu oferir vivències i aprenentatges que facin competents les persones per relacionar-se i actuar pacíficament, des dels seus cercles més íntims, fins a les seves accions com a ciutadania d’un món globalitzat i complex.

Per això organitzem les respostes en tres nivells:

La formació de la persona

L'organització del Centre

La comprensió del Món

Per aconseguir-la cal incidir en quatre aspectes de la vida del centre: les relacions entre persones (la confiança, el suport mutu i una bona comunicació), l’l’organització de l’aula(participativa i adaptada a la diversitat), l‘estructura del centre (democràtica i no violenta), i el currículum(amb un espai i un temps per a continguts de pau que el currículum oficial recull).

Totes les respostes es fonamenten en l’educació per a la pau conflictual, que parteix del conflicte com a eix vertebrador de la convivència pacífica.

Logotip de l'agència catalana de cooperació a l'desarrollo
Logotip de l'departament d'educació de l'Ajuntament de la Generalitat de Catalunya
Logotip de l'departament d'educació de l'Ajuntament de la Generalitat de Catalunya