L'educació per a la pau i la convivència, un projecte de centre.

Eines per a dissenyar el projecte de convivència.

16 - Val la pena fer actes i activitats per a la pau?

Hi ha moments puntuals en què pot ser important celebrar actes simbòlics per la pau. Per exemple, una crisi violenta determinada que desperta inquietud en l'alumnat (perquè és un dia rellevant per aquesta crisis, apareix contínuament a la premsa o és un cas especialment polèmic i amb impacte en l’entorn proper), és una bona ocasió per reflexionar sobre la qüestió i actuar en conseqüència. El DENIP, Dia Escolar de la Noviolència i a Pau, el 30 de gener, efemèride compartida per tots els centres educatius, o altres dates rellevants, també son interessant d’aprofitar.

Entenem la PAU com l'horitzó, i al mateix temps el camí, a través del qual es van aconseguint relacions més respectuoses i cooperatives, i estructures socials més justes i equitatives. L’eix vertebrador de la pau és la transformació constructiva del conflicte.

L’horitzó ens marca el QUÈ, els valors, els objectius, la utopia que ens dona direcció i sentit. El camí ens marca el COM, pas a pas, construir la pau dia a dia, és a dir, la pau és un procés en constant construcció. A més de sensibilitzar arran de les qüestions relacionades amb la violència i la pau, és important educar infants i joves en competències per a la pau i per això no és suficent amb accions puntuals, cal un compromís i dedicació continuada.

La pau és multidimensional i requereix acció local i global que construïm entre totes les persones de forma interdependent, per això hem de tractar des d’allò més proper (la persona i el centre) al més llunyà (el món) -o a l’inrevés- de forma interrelacionada. Aquesta globalitat és el que ens permet fer-ne un Projecte Educatiu de Centre transformador, articulat a través d’un bon Projecte de Convivència.

És clau que els infants i adolescents experimentin la pau en el seu entorn proper per tal de desenvolupar la responsabilitat i el sentit crític que els ha de permetre incidir en la pau global

 1. Trobar espais per conèixer i reflexionar sobre què és la pau, què és la violència, quines són les seves causes i conseqüències, i com es manifesten a nivell local i global. Aquesta reflexió no ha de servir només per adquirir coneixements, sinó també per fomentar l'aprenentatge per a la participació, per tal d'identificar les conductes i habilitats que ens ajudin a construir aquesta pau.

  És important que les activitats per a la pau permetin reflexionar sobre una concepció de pau positiva, que ajudi a identificar les accions que tenim possibilitat real d’emprendre (tractar amb respecte les persones, comunicar-se amb empatia i assertivitat, ser crítica i responsable amb els problemes socials, etc.).

  Com?

  • Aprofitant els dies assenyalats per sensibilitzar: el Dia de l'Educació per a la Noviolència i la Pau (DENIP) el 30 de gener; el dia internacional de la pau el 21 de setembre; el dia de Nacions Unides pel desarmament el 24 d'octubre; el 25 de novembre contra la violència masclista, etc. La setmana cultural, o una setmana temàtica també són contextos adients per a abordar directament aquests temes.
  • Atenció en caure en organitzar actes simbòlics aïllats sense un procés pedagògic que els acompanyi. Aquests sovint reafirmen un concepte estès de la pau com a tranquil·litat i absència de conflictes (la pau negativa) abusant de símbols com el de la pau, el colom blanc, espelmes enceses, etc., lluny del que aquí proposem. Aquestes dates son oportunitats fantàstiques per plantejar-se algun projecte d’educació per la pau que acabi amb un acte simbòlic de tancament, col·lectiu i amb projecció social el dia assenyalat.
  • Aprofitar les situacions en que l’alumnat expressa preocupació per conflictes, dilemes o controvèrsies socials. Abordar temes controvertits a l’aula és una bona oportunitat per educar per la pau, alhora, és important preparar-se per entomar-ho de manera calmada i pedagògica.
  • Vincular-se, sumar-se a accions o campanyes que entitats per la pau, locals o globals, impulsen. Sovint ofereixen materials didàctics de suport per facilitar la sensibilització.
  • Feu sinèrgies amb entitats que treballin per la pau al vostre territori, la retroalimentació mútua té molt potencial.
  • Fer un projecte d’aprenentatge-servei (APS) és una bona manera de fer acció per la pau vinculada al currículum. El Servei Comunitari us exigeix fer un APS, aprofiteu-lo.
  • Convideu persones que dediquen els seus esforços a construir la pau en un context de conflicte armat, o a associacions pacifistes autòctones, perquè mostrin els seus testimonis i la seva implicació a favor de la pau i dialoguin amb el vostre alumnat.
  • El currículum oficial us dona marge per introduir l’educació per la pau, aprofiteu les activitats extraordinàries que emergeixin per sistematitzar-les i incorporar-les al vostre currículum de forma estable sempre que sigui possible.
 2. Incorporar continguts d'educació per a la pau en les diverses assignatures o àmbits sovint és menys complicat del que sembla. Incorporar-los transversalment suma a treballar per la pau de forma processual.
 1. La pau amb les altres persones es pot fomentar esperonant un procés de creació de grup entre l'alumnat: promovent el coneixement, l'estima, la confiança, la cooperació i les habilitats per afrontar els conflictes sense violència, individualment i com a part del grup classe. Afavorir aquelles habilitats que calen per a una transformació personal demana temps, per això no és recomanable fer activitats puntuals

  Com?

  • Elaborant un aprofundit Projecte de Convivència, des d’una mirada de pau. És a dir, de fer de la convivència a l’aula i al centre una estratègia pedagògica explícita per educar per la pau.
  • Creant un bon ambient entre l'alumnat, convertint la provenció en un objectiu educatiu explícit.
  • Utilitzant els espais de tutoria per fomentar la cooperació entre les infants del grup classe.
 1. La pau al centre. Una manera de fomentar l'educació per a la pau, complementària a les activitats de sensibilització a favor de la pau, i al foment de la pau entre les persones, és que revisem i transformem les estructures del centre.

  Com?

Experiències

 • Mapa d’experiències escolars del DENIP.Fundipau convida als centres educatius a compartir les seves experiències del DENIP perquè altres escoles s’hi inspirin.
 • • L’Escola Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) cada curs fa un projecte transversal de cultura de pau que acaba amb activitats col·lectives per tota la comunitat educativa la setmana del DENIP. Us en posem un exemple que detalla tot el procés: l’emergència climàtica.

Xarxa d’escoles associades a la UNESCO

Experiències d’aprenentatge servei per la pau:

Sinèrgia amb entitats

Recursos

 • Campanyes per la pau Fundipau recull les principals campanyes de pau globals en marxa. A més, en podeu trobar d’altres a través de les entitats que treballen per la pau i la justícia global
 • • Competències i EpD: Guia d'orientacions pedagògiques per a la incorporació de l'Educació per la Justícia Global (i la pau) al currículum de primària i secundària des de la perspectiva de les competències bàsiques.
 • BARBEITO, C (2016) 122 Acciones fáciles (y difíciles) para la paz. Barcelona: La Catarata. Explica la pau de forma senzilla i convida a l'acció. Proposa cinquanta reptes concrets relacionats amb els conflictes armats i la pau, així com accions per aconseguir-los.
 • BARBEITO, C; CAIRETA, M (2019) “Discrepància Benvinguda! Guia pedagògica per al diàleg controvertit a l’aula”. Cerdanyola del Vallès: UAB-ECP. Guia amb reflexions, criteris i activitats per abordar el diàleg de temes difícils a l’aula, tan quan emergeixen de forma espontània, com per educar en aquestes capacitats.
 • Jocs i dinàmiques. Banc de recursos. Recull d'activitats d'educació per a la pau, educació en el conflicte, educació intercultural i educació per comprendre el món.