caenes

5 escenaris de risc al món que convé seguir de prop.

Xarxanet, amb dades de l’Alerta 2023 de l’ECP.

L’informe ‘Alerta 2023!’, que publica anualment l’Escola de Cultura de Pau, xifra en trenta-tres els conflictes armats a escala global i adverteix d’una escalada de la tensió sociopolítica al tauler mundial.

Veure més

Ver también

El ranking que avergüenza a la humanidad: estos diez conflictos aterrorizarán a la población civil en 2024. 

Per Danilo Albín, Público. Amb dades de l’ECP. (en castellà) El horror no sabe de …