caenes

Comerç d’armes, conflictes i drets humans.

Comerç d’armes, conflictes i drets humans. Anàlisi de les exportacions d’armes europees a països en situació de conflicte armat i vulneracions de drets humans és un informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, l’Escola de Cultura de Pau i l’Institut de Drets Humans de Catalunya que analitza les exportacions d’armament per part d’Estats membre de la UE durant l’any 2018 (any més recent amb informació d’exportacions disponible) a països que en aquest any es trobaven en situació de conflicte armat. L’informe analitza les exportacions d’armes a 11 països que eren escenari de conflicte armat. L’anàlisi inclou una síntesi sobre la història recent i l’evolució del conflicte en qüestió, una descripció dels fets més rellevants que van succeir durant 2018, així com una anàlisi de cadascun dels casos des de la perspectiva de les importacions d’armes i del compliment dels principals instruments de drets humans i dret internacional humanitari. A més de l’anàlisi de casos, l’informe també ofereix una mirada global sobre l’estat i l’evolució de les transferències d’armes procedents d’Estats membre de la UE, així com una perspectiva comparativa sobre les característiques de la conflictivitat armades actual.

El present informe pretén enriquir el debat públic sobre els impactes que la política armamentista de la UE té sobre els països que són escenari de conflicte armat i contribuir a dissenyar polítiques –en l’àmbit espanyol i europeu– de control, reducció o eliminació de les exportacions d’armes als països en conflicte armat, d’acord amb la legislació europea sobre aquest tema.

Pots descarregar aquí.
Infografia aquí.