caenes

Entre Línies: Justícia global als llibres de text de ciències socials

El projecte “Entre Línies” pretén incidir en les editorials de llibres de text i en el professorat per a transversalitzar de forma més significativa els valors de la Justícia Global als materials didàctics de ciències socials. Trobareu en aquesta pàgina la descripció del projecte, les seves principals publicacions, com la premsa reflecteix els progressos del projecte, i les institucions que donen suport al projecte.

JUSTIFICACIÓ, ANTECEDENTS i DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Des de l’any 2010, l’ECP ha analitzat els valors en els llibres de text de ciències socials, amb l’objectiu de reforçar la perspectiva d’educació crítica i transformadora en les properes edicions de llibres de text d’aquesta assignatura. Una conclusió general de dos informes analitzant els llibres de ciències socials de 3r i 4t d’ESO van ser que tot i que les editorials tenen un compromís explícit per la pau, el desenvolupament sostenible, drets humans i participació democràtica, perspectiva de gènere, d’interculturalitat, etc., hi ha aspectes que es podrien reforçar.

D’acord amb aquest diagnòstic inicial, el projecte “Entre Línies” es planteja que l’assignatura de ciències socials s’imparteixi de forma més crítica i transformadora. Aquest objectiu general es persegueix, durant el curs 2018-2019, mitjançant dues línies d’actuació:

  • La incidència en editorials de llibres de text, mitjançant l’assessorament a editorials de llibres de text sobre com incorporar criteris d’educació crítica i transformadora als llibres i la definició d’un “Decàleg de Criteris de Justícia Global” pels llibres de text de ciències socials i altres materials didàctics, consensuat amb diferents actors educatius. Aquest Decàleg ha de permetre, d’una banda, que les editorials i altres actors que generen materials didàctics tinguin en compte aquests criteris, i de l’altra que professorat i famílies identifiquin més fàcilment aquests criteris i triïn en conseqüència els materials que millor els compleixin.
  • La incidència en la formació de professorat de llengua i ciències socials, mitjançant la interlocució amb professorat i coordinadors dels Màsters de professorat de secundària de la UAB i de la UB per incloure criteris d’educació crítica i transformadora , i la formació de futur professorat sobre els criteris de justícia global.inflatable tent

PUBLICACIONS PRINCIPALS

Infografies de l’Informe sobre llibres de text de 3r d’ESO:

FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

· El 13 i 14 de setembre de 2019, vem celebrar les jornades “Ensenyar ciències socials des de la perspectiva de gènere”

Al llarg del 2019 i 2020, també s’han realitzat sessions de consulta, sensibilització i formació amb estudiants del Màster de Professorat de Secundària (especialització de didàctica de les ciències socials), amb professorat de didàctica de les ciències socials de diferents universitats catalanes, i amb editorials de llibres de text.

Si teniu interès en rebre formació sobre ús crític dels llibres de text de ciències socials, contacteu: cecile.barbeito@uab.cat.  

EL PROJECTE ALS MITJANS

05.09.20. “10 idees per a canviar la mirada als llibres de text”. Diari Ara. Criatures. Per Andreu Sala, amb entrevista a Cécile Barbeito.

14.05.20. Proponen que los libros de texto de ESO incorporen 10 criterios clave de justicia global”. Sala de premsa de la UAB.

29.04.20. “Article Remuntar el 7%. Ciències socials, llibres de text i androcentrisme”. Revista Vers les escoles feministes nº2. Per Cécile Barbeito.

12.09.19. “Expertos abordan incorporar la perspectiva de género en los libros de texto”. La Vanguardia

27.06.19. “Educació crítica i transformadora en els llibres de text, en un seminari”. Servei de premsa de la UAB.

11.05.19. “‘Projecte Entre Línies’: com distingir els llibres de text de ciències socials que desenvolupen el pensament crític”. Diari de l’Educació. Per Cécile Barbeito.

05.03.19. “De què es queixen les dones?” Documental de Sense Ficció, que cita informació de l’informe sobre els valors als llibres de text de 3r d’ESO elaborat per l’Escola de Cultura de Pau.

30.01.19. “Cinc espais des dels quals educar per a la Justícia Global”. Article de João França, amb entrevista a Cécile Barbeito, El Crític.

16.10.18. “Només un 7% dels referents dels llibres de text d’ESO són dones”. Redacció, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

14.10.18. Reportatge “On són les dones als llibres de text?”, de Laia Mestre, on es citen les conclusions de l’Informe de l’Observatori de llibres de text publicat per l’ICIP i l’ECP. Reportatge del Telenotícies Nit, TV3.

12.06.18. “Anàlisi de les ciències socials des d’una perspectiva de Pau”. Redacció, Servei Educatiu del Baix Llobregat.

30.05.18. Article “Llibres, Professorat i Esperit Crític”, per Vicent Almela, amb entrevista a Cécile Barbeito. La Directa (monogràfic sobre Adoctrinament a l’escola) núm 455.

29.01.18. Entrevista “Els llibres de text tenen un discurs explícit de pau però implícitament invisibilitzen certs col·lectius”. entrevista a Cécile Barbeito en motiu del DENIP. Diari de l’Educació.

20.12.17. “De què parlen (o no) els llibres de text?” Diari de l’Educació. Cécile Barbeito.

07.06.17. “Els llibres escolars presenten mancances en educació en drets humans”. per Júlia Hinojo, Xarxanet, en relació a les conclusions de l’Observatori de llibres de text elaborat per l’ECP.

02.06.17. “Només un 7% de dones entre els noms propis dels llibres de socials de 3r d’ESO”. Redacció, Portal 324.cat.

02.06.17.Els llibres de text d’ESO suspenen en pau, diversitat i gènere”. Article de M. Coll, Revista Valors.

01.06.17. “Llibres de text sobrerrepresenten elits occidentals masculines, segons estudi”. Redacció, La Vanguardia.

29.05.17. “La Educación para la Paz en los libros de texto Catalanes de Ciencias Sociales”. Per Sandra Martínez. Blog de l’Educació Mundial (UNESCO) (En castellà).

SUPORT INSTITUCIONAL

El projecte es va iniciar al 2010 a iniciativa de l’ICIP (Institut Català Internacional per la Pau), donant suport a les dues publicacions principals del projecte, llavors anomenat “Observatori de llibres de text”.

A partir del 2018, la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona ha pres el relleu en el suport financer al projecte. El projecte actual, sota el nom “Entre Línies: valors de Justícia Global als llibres de text” està impulsat per l’Escola de Cultura de Pau, GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials de la UAB), amb el suport de GRICCSO (Grup de Recerca i Innovació en el Currículum de les Ciències Socials, de Rosa Sensat).