caenes

Esports i pau

Formació a equips d’educadors/es de casals esportius d’estiu de la FEEB. Juliol 2018.

Aquesta web promou l’ús de l’esport com a instrument d’educació per la pau a partir dels aprenentatges i recursos que l’ECP, conjuntament amb el Consell d’Esport Escolar de Barcelona (CEEB), ha generat.

JUSTIFICACIÓ, ANTECEDENTS i DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Educar per la pau des de l’esport

El gran avantatge de l’esport és que per a una part important d’infants i joves és una de les activitats més divertides i motivadores dins del paradigma educatiu en el que viuen. L’esport ofereix diversió, relacions socials, integració en un grup i la possibilitat de descobrir fortaleses des d’on reparar danys i així reconstruir habilitats socials per a la convivència.

La proposta és començar a educar per a la transformació de conflictes des del que els agrada (l’esport) perquè puguin transferir-ho a altres aspectes de les seves vides, no només en benefici seu, sinó també de les família i de les comunitats presents i futures.

Estem convençudes de que l’ús de l’esport extraescolar sistematitzat és una eina útil en la prevenció de violències urbanes, així com en la creació de cultures de pau i de capacitats per a la transformació de conflictes.

Activitats realitzades

Aquest projecte s’inicia l’any 2014, moment en que la Fundació per l’Educació i l’Esport de Barcelona del CEEB (la FEEB) demana a l’ECP diversos tallers de formació d’educació en el conflicte pels seus equips de casals d’estiu.  El 2015, en el marc del projecte “Barcelona Conviu, Pràctiques de cultura de pau“, la FEEB i l’ECP inicien una col·laboració més estable amb la intenció de que la FEEB integri en el seu model educatiu els elements clau de l’educació per la pau.

La FEEB té l’objectiu d’oferir espais d’educació no formal a través de l’esport en barris amb alts percentatges de població vulnerable. La seva proposta pretén combinar un ensenyament esportiu de qualitat amb una educació en valors, que aprofiti els conflictes per transformar-los en eines generadores de convivència pacífica.

Aquesta sinèrgia ens permet iniciar una línia de treball amb l’objectiu d’adaptar els continguts i propostes que ofereix l’educació per la pau a les activitats esportives per infants i joves. Des de 2018 i fins a 2021 aquesta es concreta en:

  • L’impuls del Laboratori de Conflictes. Aquest busca generar espais d’intercanvi, formació i indagació, amb l’objectiu de generar nou coneixement i recursos d’educació en el conflicte, a partir de les experiències d’entrenadors i entrenadores de la FEEB en aplicar els recursos d’educació per la pau apresos.
  • L’elaboració de materials pedagògics. A partir dels resultats del Laboratori de Conflictes, el projecte crea nous materials pedagògics per posar a l’abast d’altres professionals.
  • La formació i acompanyament d’entrenadors i entrenadores. Donem resposta a aquelles demandes de formació i assessorament entorn l’abordatge del conflicte en activitats esportives que sorgeixin.

El 2022, la publicació del llibre “Cultura de pau a l’Esport”, on se sistematitza un mètode d’intervenció a partir del treball realitzat amb la FEEB, ens permet:

PUBLICACIONS I RECURSOS

Cultura de pau en l’esport. Guia práctica per transformar conflictes en oportunitats   Cultura de pau en l’esport. Guia práctica per transformar conflictes en oportunitats

Andrés Barrientos Triay; Marina Caireta Sampere

Qui llegeixi aquesta obra trobarà les respostes a totes aquestes preguntes aprenent com, a més de fer una bona tasca didàctica i esportiva, influir al mateix temps en el jovent per a crear una societat més justa i pacífica.

Veure més

Articles

Caireta, M. i Montes, A. (2020). “El conflicte en les activitats extraescolars esportives. L’experiència del laboratori de conflictes i els seus resultats“. Cerdanyola del Vallès: ECP-UAB

Caireta, M. i Barrientos, A. (2016). “Educar per a la transformació de conflictes des de l’esport escolar. L’experiència de la FEEB”. Cerdanyola del Vallès : ECP-UAB

Informes

Caireta, M. i Montes, A. (2019). “Laboratori de conflictes. Informe de conclusions de la 1a fase (setembre 2018-juny 2019)“. Cerdanyola del Vallès: ECP-UAB

Entrevistes

Fitxes didàctiques

FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

COL.LABORADORS

Andrés Barrientos és mestre d’educació física, llicenciat en ciències de l’activitat física i esportiva, entrenador de hoquei, àrbitre i coach esportiu. Treballa com a formador, coordinador i educador en programes d’esport social amb infància i adolescència a Catalunya i a diversos països de Llatinoamèrica.

SUPORT INSTITUCIONAL

Aquesta web neix del projecte “Barcelona Conviu. Capacitació per la pau i la transformació de conflictes” gràcies al finançament de l’Ajuntament de Barcelona.