caenes

Esports i pau.

Formació a equips d’educadors/es de casals esportius d’estiu de la FEEB. Juliol 2018.

Aquesta web s’edita per promoure l’ús de l’esport com a instrument d’educació per la pau a partir dels aprenentatges i recursos que l’ECP, conjuntament amb el Consell d’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) i altres institucions, va generant.

El gran avantatge de l’esport és que per a una part important d’infants i joves és una de les activitats més divertides i motivadores dins del paradigma educatiu en el que viuen. L’esport ofereix diversió, relacions socials, integració en un grup i la possibilitat de descobrir fortaleses des d’on reparar danys i així reconstruir habilitats socials per a la convivència.

La proposta és començar a educar per a les relacions curoses i la transformació de conflictes des del que els agrada (l’esport) perquè puguin transferir-ho a altres aspectes de les seves vides, no només en benefici seu, sinó també de les família i de les comunitats presents i futures.

Estem convençudes de que l’educació física escolar i l’esport extraescolar poden esdevenir eines molt útils en la prevenció de violències urbanes, així com en la creació de cultures de pau i de capacitats per a la transformació de conflictes.

PUBLICACIONS I RECURSOS

Cultura de pau en l’esport. Guia práctica per transformar conflictes en oportunitats   Cultura de pau en l’esport. Guia práctica per transformar conflictes en oportunitats

Andrés Barrientos Triay; Marina Caireta Sampere

Qui llegeixi aquesta obra trobarà les respostes a totes aquestes preguntes aprenent com, a més de fer una bona tasca didàctica i esportiva, influir al mateix temps en el jovent per a crear una societat més justa i pacífica.

Veure més

Articles

Conferències

 • Conferència “Cultura de pau a la competició escolar. El paper dels Tutors de Joc al canvi de paradigma” en la jornada anual de formació continuada de Tutors de Joc (Consell d’Esport Escolar de Barcelona) 27/10/2022. El CEEB decideix tractar la cultura de pau des de l’arbitratge com a tema. La sessió s’adreça a tots els tutors de joc (àrbitres de les lligues escolars de la ciutat), hi assisteixen aproximadament 90 persones.
 • Conferència”Cultura de paz en el deporte” oberta a totes els públics, es fa a l’auditori de la Universidad Católica de Córdoba (Argentina) el 5/8/22. Hi participen unes 100 persones.
 • Conferència “Educar en la Cultura de pau i la resolució de conflictes adreçada a docents del Col·legi de Professorat d’Educació Física de Catalunya, per aportar eines d’educació per la pau i resolució de conflictes en l’àmbit esportiu. Organitzada el 02/3/2022, conjuntament amb el COPLEF.

Entrevistes

Fitxes didàctiques

Informes

FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Oferta formativa

 • Tallers de sensibilització: tallers de 2 a 12h on coneixem conceptes clau de cultura de pau i ens introdïm breument a la piràmide d’intervenció per a la convivència en l’esport.
 • Cursos de formació: Accions formatives entre 15 i 50 hores que dividim en 3 mòduls: a) introducció a la cultura de pau; b) metodologia d’intervenció per a la convivència curosa i la transformació de conflictes (piràmide de convivència en l’esport); c) pràctiques tutoritades, anàlisis de casos i elaboració d’una memòria (veure exemple)
 • Grup de treball intercultural sobre cultura de pau des de l’esport i l’educació física. Aquest és un Grup de treball permanent i virtual, format per docents, entrenadors i educadors esportius de Barcelona, Catalunya, Argentina i altres països llatinoamericans. El seu objectiu és er xarxa entre perfils professionals diversos vinculats a l’esport educatiu i enfortir una base de persones (docents i entrenadores) apoderades de la metodologia de cultura de pau en l’esport que en puguin esdevenir multiplicadores i promoure, col·lectivament, la cultura de pau en aquest àmbit. Aquest grup és reconegut com a formació permanent de professorat per la Generalitat de Catalunya. S’impulsa gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Si tens interès en promoure alguna activitat formativa específica o participar en les que proposem ens pots contactar a: telèfon 93 581 14 14, correu electrònic marina.caireta@uab.cat.

Formacions realitzades

 • 21/03/2022-19/12/2022. Formació “Noviolència aplicada a l’esport. Abordar els conflictes des de la cultura de pau Barcelona (Catalunya) – Córdoba (Argentina). Formació realizada en col·laboració amb la Universidad Provincial de Córdoba (Facultat d’Educació Física IPEF), la Universidad Católica de Córdoba i el Club Atlético Talleres.
 • Classe sobre cultura de pau a l’esport a graus universitaris: 1) a l’assignatura d’Aprenentatge i Desenvolupament Motor, amb l’alumnat de la Menció d’Educació Física de Magisteri de Ciències de l’Educació UAB, el 21 /2/2022 i 29/5/2023. 2) per l’alumnat de l’assignatura Esport Lliure del grau de Ciències de l’Activitat Física i Esportiva (INEFC Barcelona), el 29/11/2021. 3) Per l’alumnat de l’assignatura de psicologia social del grau de psicologia de la Universitat Ramon Llull, el 14/3/2023.
 • Des de 2014 l’ECP col·labora cada any amb el CEEB i la FEEB formant el seu equip tècnic i els seus equips educatius dels programes Temps de Joc , Convivim Esportivament” i Èxit Estiu.

ANTECEDENTS i EVOLUCIÓ DEL PROJECTE

Aquest projecte s’inicia l’any 2014, moment en que la Fundació per l’Educació i l’Esport de Barcelona del CEEB (la FEEB) demana a l’ECP diversos tallers de formació d’educació en el conflicte pels seus equips de casals d’estiu.  El 2015, en el marc del projecte “Barcelona Conviu, Pràctiques de cultura de pau“, la FEEB i l’ECP inicien una col·laboració més estable amb la intenció de que la FEEB integri en el seu model educatiu els elements clau de l’educació per la pau.

La FEEB té l’objectiu d’oferir espais d’educació no formal a través de l’esport en barris amb alts percentatges de població vulnerable. La seva proposta pretén combinar un ensenyament esportiu de qualitat amb una educació en valors, que aprofiti els conflictes per transformar-los en eines generadores de convivència pacífica.

Aquesta sinèrgia ens permet iniciar una línia de treball amb l’objectiu d’adaptar els continguts i propostes que ofereix l’educació per la pau a les activitats esportives per infants i joves. Des de 2018 i fins a 2021 aquesta es concreta en:

 • L’impuls del Laboratori de Conflictes. Aquest busca generar espais d’intercanvi, formació i indagació, amb l’objectiu de generar nou coneixement i recursos d’educació en el conflicte, a partir de les experiències d’entrenadors i entrenadores de la FEEB en aplicar els recursos d’educació per la pau apresos.
 • L’elaboració de materials pedagògics. A partir dels resultats del Laboratori de Conflictes, el projecte crea nous materials pedagògics per posar a l’abast d’altres professionals.
 • La formació i acompanyament d’entrenadors i entrenadores. Donem resposta a aquelles demandes de formació i assessorament entorn l’abordatge del conflicte en activitats esportives que sorgeixin.

El 2021, la publicació del llibre “Cultura de pau a l’Esport”, on se sistematitza un mètode d’intervenció a partir del treball realitzat amb la FEEB, ens permet:

 • Ampliar la difusió de la cultura de pau a nous actors i fer incidència política perquè actors esportius clau com a col·legis professionals de professorat d’educació física, federacions esportives o universitats d’educació i esport de Catalunya i Llatinoamèrica, entre d’altres, incorporin l’enfocament de cultura de pau en els objectius i activitats.
 • Realitzar un primer curs internacional de cultura de pau a l’esport, la formació “Noviolència aplicada a l’esport. Abordar els conflictes des de la cultura de pau Barcelona – Córdoba (Argentina)”. Aquest curs es realitza en col·laboració amb les universitats argentines Universidad Católica de Córdoba i Universidad Provincial de Córdoba, i el Club Atlético de Futbol Talleres (club de primera divisió amb una forta escola de base).

El novembre de 2023, partint de la formació Barcelona-Córdoba i continuant la col·laboració amb les entitats argentines, s’inicia el Grup de Treball de Cultura de Pau en l’Esport.

Paral·lelament, es continua treballant amb el CEEB i la FEEB per incorporar la perspectiva de pau a totes les seves activitats: s’innova introduint la perspectiva de pau a l’arbitratge de les lligues escolars i es forma en cultura de pau a tot l’equip de formadors del CEEB, entre altres activitats.

COL.LABORADORS

Andrés Barrientos és mestre d’educació física, llicenciat en ciències de l’activitat física i esportiva, entrenador de hoquei, àrbitre i coach esportiu. Treballa com a formador, coordinador i educador en programes d’esport social amb infància i adolescència a Catalunya i a diversos països de Llatinoamèrica.

SUPORT INSTITUCIONAL

Aquesta web neix del projecte “Barcelona Conviu. Capacitació per la pau i la transformació de conflictes” gràcies al finançament de l’Ajuntament de Barcelona.