caenes

Caixa d’Eines per transformar els conflictes i minimitzar la violència i l’assetjament escolar. 

Per Cécile Barbeito, Senderi.

Els darrers mesos a Catalunya han emergit als diaris notícies molt greus d’assetjament i violència escolar – Sallent, Badalona, entre d’altres -, que semblen ser només la punta de l’iceberg, o més aviat, la manifestació volcànica d’una problemàtica profunda i en ebullició. A més de l’assetjament escolar, als centres es donen situacions de conflictes (no violents) entre alumnes, alumne-professor, dins de l’equip docent i amb les famílies, disrupció a l’aula, o fins i tot assetjament sexual.

Veure més

Ver también

El ranking que avergüenza a la humanidad: estos diez conflictos aterrorizarán a la población civil en 2024. 

Per Danilo Albín, Público. Amb dades de l’ECP. (en castellà) El horror no sabe de …