Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter
Diplomatura de Posgrado de cultura de paz


4. Avaluació

Per obtenir el certificat d'aptitud es requereix:

• Assistència obligatòria a un mínim del 80% de les sessions.

• Avaluació contínua al finalitzar cada mòdul.

• Un assaig o treball final, de manera individual o per grups. Els temes s'acorden entre cada persona o grup i la tutora o el tutor, en finalitzar el primer mòdul. Els assaigs s’hauran de lliurar en acabar la Diplomatura de Postgrau.

Qui assisteixi només a un o dos mòduls, a més de l’assistència al 80% de les sessions, haurà d’entregar i aprovar el(s) treball(s) del(s) mòdul(s).
 

Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 42 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat