Escola de Cultura de Pau
  Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter

dins del web
  alertae
  Ofereix una radiografia de les tendències i dinàmiques a nivell mundial pel que fa a les
  característiques i evolució dels conflictes armats, les tensions i els processos de pau,
  com també la dimensió de gènere en la construcció de pau (en castellà).DOCÈNCIA
Introducción a los fundamentos de la educación y la investigación para la paz, análisis de las violencias y los conflictos armados, y construcción de paz.
PUBLICACIONS
Gènere i pau
Informe que examina la integració de l’agenda de gènere, pau i seguretat a les polítiques i pràctiques de la UE en l'àmbit de la prevenció de conflictes i la construcció de pau. Elaborat en el marc del projecte H2020 WOSCAP.


EDUCACIÓ PER A LA PAU

Material didàctic sobre conflictes armats i desplaçaments forçats per aplicar a l'escola o en moviments de lleure.
Gènere i pau
Informes elaborats conjuntament per l’ECP i el Centre Delàs d’Estudis per la Pau que examinen els conflictes i l’inestabilitat política que pateixen la República Democràtica del Congo i la República Centreafricana, en el marc d’un projecte amb el suport de l’ACCD.
ARTICLES I ANÀLISI

Gènere i pau
És una publicació trimestral que ofereix informació i anàlisi de l'agenda internacional sobre dones, pau i seguretat amb especial èmfasi en l'impacte de gènere dels conflictes armats i les iniciatives de construcció de pau liderades per dones o amb perspectiva de gènere.


PROCESSOS DE PAU

Encara que alguns conflictes armats del present semblen irresolubles, la veritat és que en les últimes tres dècades, quatre de cada cinc dels conflictes armats que han finalitzat, ho han fet en una taula de negociació i amb un acord de pau...

 
 • Nou


  Undécima edición del Anuario de Procesos de Paz se analizan los conflictos en los que se llevan a cabo negociaciones para llegar a un acuerdo de paz.(en castellà)

BASE DE DADES

Aquest instrument ofereix informació sobre una quarantena conflictes armats actius al món, més de setanta situacions de tensió i una trentena de negociacions de pau, incloent de manera específica la dimensió de gènere d'aquests contextos.
PROJECTE H2020


L'ECP participa en el projecte Whole-of-Society Conflict Prevention and Peacebuilding (WOSCAP), que busca enfortir les capacitats de la UE en prevenció de conflictes i construcció de pau. Finançat pel programa europeu Horizonte 2020.
BUTLLETÍ ECP
Gènere i pau

Publicació bimensual de seguiment de l'agenda d'activitats, articles i documentació editada, presència als mitjans de comunicació i altres activitats rellevants que realitza l'ECP.
Veure més
Seminari sobre el conflicte a República Centreafricana: “La militarització de l’acció humanitària i la instrumentalització de la religió en els conflictes: el cas de la República Centreafricana”.
Divendres 17 de juny de 2016 a les 10h30
Lafede.cat , C/. de les Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona

Seminari adreçat a periodistes i àmbit comunicació, organitzat pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau i l'Escola de Cultura de Pau. Més informació: escolapau.uab.cat

Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, Espanya
Tel. (+34) 93 586 88 48 - Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat