Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter
Publicacions

Alert 2013
divendres, 31 de maig de 2013
Alert 2013! Report on conflicts, human rights and peacebuilding is a yearbook which analyzes the state of the world in connection with conflicts and peacebuilding based on four areas of analysis: armed conflicts, socio-political crises, peace processes and the gender dimension on peacebuilding. Focusing on these areas, Alert 2013! offers an overview of the world's state of affairs and reveals possible trends and dynamics related to the characteristics and evolution of those areas. The... Llegiu-ne més...
Alerta 2012
divendres, 13 d'abril de 2012
Alerta 2012! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau és un anuari que analitza l’estat del món en termes de conflictivitat i construcció de pau a partir de cinc eixos: conflictes armats, tensions, processos de pau, crisis humanitàries i dimensió de gènere en la construcció de pau. A partir d’aquestes temàtiques, Alerta 2012! pretén oferir una radiografia de la situació mundial apuntant tendències i dinàmiques a escala global pel que fa a les... Llegiu-ne més...
Alerta 2011
dimecres, 6 d'abril de 2011
Alerta 2011! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau és un anuari que analitza l'estat del món en termes de conflictivitat i construcció de pau a partir de sis eixos d'anàlisi: conflictes armats, tensions, processos de pau, crisis humanitàries, drets humans i justícia transicional i dimensió de gènere en la construcció de pau. A Partir d'aquestes temàtiques, Alerta 2011! pretén oferir una radiografia de la situació mundial apuntant possibles tendències i... Llegiu-ne més...
Alerta 2010
dijous, 14 d'octubre de 2010
Alerta 2010! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau és un anuari que analitza l’estat del món en termes de conflictivitat i construcció de pau a partir de sis eixos d’anàlisi: conflictes armats, tensions, processos de pau, crisis humanitàries, drets humans i justícia transicional i dimensió de gènere en la construcció de pau. A partir d’aquestes temàtiques, Alerta 2010! pretén oferir una radiografia de la situació mundial apuntant possibles tendències i... Llegiu-ne més...
Alerta 2009
dimecres, 13 d'octubre de 2010
Alerta 2009: Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un estudio que anualmente realiza la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, y que sintetiza el estado del mundo al finalizar el año a partir del análisis de varios indicadores. Para hacer el informe se han utilizado 20 indicadores, agrupados en ocho grandes apartados: conflictos armados, tensiones, procesos de paz, construcción de paz posbélica, crisis humanitarias, desarme,... Llegiu-ne més...
Alerta 2008
dimarts, 12 d'octubre de 2010
Alerta 2008: Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau és un estudi que anualment realitza l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que sintetitza l’estat del món al finalitzar l’any a partir de l’anàlisi de diversos indicadors. Per a fer l’informe s’han utilitzat 22 indicadors, agrupats en vuit grans apartats: conflictes armats, tensions, processos de pau, rehabilitació postbèl·lica i acompanyament internacional, crisis... Llegiu-ne més...
Alerta 2007
dilluns, 11 d'octubre de 2010
Alerta 2007: informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau és un estudi que anualment realitza la Unitat d’Alerta de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que sintetitza l’estat del món al finalitzar l’any a partir de l’anàlisi de diversos indicadors. Per a fer l’informe s’han utilitzat 30 indicadors, agrupats en nou grans apartats: conflictes armats, situacions de tensió i disputes d’alt risc, processos de pau, rehabilitació... Llegiu-ne més...
Alerta 2006
diumenge, 10 d'octubre de 2010
Alerta 2006: informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau és un estudi que anualment realitza la Unitat d’Alerta de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que sintetitza l’estat del món al finalitzar l’any a partir de l’anàlisi de diversos indicadors. Per a fer l’informe s’han utilitzat 29 indicadors, agrupats en deu grans apartats: conflictes armats, situacions de tensió i disputes d’alt risc, rehabilitació postbèl·lica... Llegiu-ne més...
Alerta 2005
dissabte, 9 d'octubre de 2010
Alerta 2005: informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz és un estudi que anualment realitza la Unitat d’Alerta de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que sintetitza l’estat del món al finalitzar l’any a partir de l’anàlisi de diversos indicadors. Per a fer l’informe s’han utilitzat 37 indicadors, agrupats en deu grans apartats: conflictes armats, situacions de tensió i disputes d’alt risc, rehabilitació... Llegiu-ne més...
Alerta 2004
divendres, 8 d'octubre de 2010
“Alerta 2004: informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz” és un estudi que anualment realitza la Unitat d'Alerta de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que sintetitza l'estat del món al finalitzar l'any a partir de l'anàlisi de diversos indicadors. Per a fer l’informe s'han utilitzat 36 indicadors, agrupats en 9 grans apartats, a saber: conflictes armats, situacions de tensió i disputes d’alt risc, rehabilitació ... Llegiu-ne més...

Anuario de Procesos de Paz 2016
dilluns, 7 de març de 2016
En esta undécima edición del Anuario de Procesos de Paz se analizan los conflictos en los que se llevan a cabo negociaciones para llegar a un acuerdo de paz, con independencia de que estas negociaciones estén forMalízadas, se encuentren en fase exploratoria, transcurran satisfactoriamente o, por el contrario, se encuentren estancadas o en plena crisis. También se analizan algunos casos donde las negociaciones o exploraciones son parciales, es decir, que no abarcan la totalidad de los... Llegiu-ne més...
Anuario de Procesos de Paz 2015
dimecres, 8 d'abril de 2015
En esta décima edición del Anuario de Procesos de Paz se analizan los conflictos en los que se llevan a cabo negociaciones para llegar a un acuerdo de paz, con independencia de que estas negociaciones estén formalizadas, se encuentren en fase exploratoria, transcurran satisfactoriamente o, por el contrario, se encuentren estancadas o en plena crisis. También se analizan algunos casos donde las negociaciones o exploraciones son parciales, es decir, que no abarcan la totalidad de los grupos... Llegiu-ne més...
Anuario de Procesos de Paz 2014
divendres, 14 de febrer de 2014
En esta novena edición del Anuario de Procesos de Paz se analizan los conflictos en los que se llevan a cabo negociaciones para llegar a un acuerdo de paz, con independencia de que estas negociaciones estén formalizadas, se encuentren en fase exploratoria, transcurran satisfactoriamente o, por el contrario, se encuentren estancadas o en plena crisis. También se analizan algunos casos donde las negociaciones o exploraciones son parciales, es decir, que no abarcan la totalidad de los grupos... Llegiu-ne més...
Anuario de Procesos de Paz 2013
dilluns, 8 d'abril de 2013
En esta octava edición del Anuario de Procesos de Paz se analizan los conflictos en los que se llevan a cabo negociaciones para llegar a un acuerdo de paz, con independencia de que estas negociaciones estén formalizadas, se encuentren en fase exploratoria, transcurran satisfactoriamente o, por el contrario, se encuentren estancadas o en plena crisis. También se analizan algunos casos donde las negociaciones o exploraciones son parciales, es decir, que no abarcan la totalidad de los grupos... Llegiu-ne més...
Anuari de Processos de Pau 2012 (en castellà)
dimarts, 21 de febrer de 2012
En esta séptima edición del Anuario de Procesos de Paz se analizan los conflictos en los que se llevan a cabo negociaciones para llegar a un acuerdo de paz, con independencia de que estas negociaciones estén formalizadas, se encuentren en fase exploratoria, transcurran satisfactoriamente o, por el contrario, se encuentren estancadas o en plena crisis. Se incluye un capítulo sobre Colombia, por hacerse una edición colombiana de este anuario. También se analizan algunos casos donde las... Llegiu-ne més...
Anuari de Processos de Pau 2011
dimarts, 1 de març de 2011
En aquesta sisena edició de l'Anuari de Processos de Pau s'analitzen els conflictes en els quals es duen a terme negociacions per arribar a un acord de pau, amb independència que aquestes negociacions estiguin formalitzades, es trobin en fase exploratòria, transcorrin satisfactòriament o, al contrari, es trobin estancades o en plena crisi. També s'analitzen alguns casos on les negociacions o exploracions són parcials, és a dir, que no abasten la totalitat dels grups armats presents en un... Llegiu-ne més...
Anuari de Processos de Pau 2010
dimecres, 17 de març de 2010
En aquesta quarta edició de l’Anuari de Processos de Pau1 En aquesta quarta edició de l’Anuari de Processos de Pau s’analitzen els conflictes en els quals es porten a terme negociacions per a arribar a un acord de pau, amb independència que aquestes negociacions estiguin formalitzades, es trobin en fase exploratòria, transcorrin satisfactòriament o, al contrari, es trobin estancades o en plena crisi. També s’analitzen alguns casos on les negociacions o exploracions són parcials,... Llegiu-ne més...
Anuari de Processos de Pau 2009
dimarts, 3 de març de 2009
En aquesta quarta edició de l'Anuari de Processos de Pau s'analitzen els conflictes en els quals es porten a terme negociacions per a arribar a un acord de pau, amb independència que aquestes negociacions estiguin formalitzades, es trobin en fase exploratòria, transcorrin satisfactòriament o, al contrari, es trobin estancades o en plena crisi. També s'analitzen alguns casos on les negociacions o exploracions són parcials, és a dir, que no abasten la totalitat dels grups armats presents... Llegiu-ne més...
Anuari de Processos de Pau 2008
dimecres, 26 de març de 2008
En aquesta tercera edició de l’Anuari de Processos de Pau s’hi analitzen els conflictes en els que es duen a terme negociacions per arribar a un acord de pau, independentment que aquestes negociacions estiguin formalitzades, es trobin en fase exploratòria, transcorrin satisfactòriament o, al contrari, es trobin estancades o en plena crisi. També s’analitzen alguns casos on les negociacions o exploracions són parcials, és a dir, que no abasten la totalitat dels grups armats presents... Llegiu-ne més...
Anuari de Processos de Pau 2007 (en castellà)
dilluns, 12 de març de 2007
En esta segunda edición del Anuario de Procesos de Paz se analizan los conflictos en los que se llevan a cabo negociaciones para llegar a un acuerdo de paz, con independencia de que estas negociaciones estén formalizadas, se encuentren en fase exploratoria, transcurran satisfactoriamente o, al contrario, se encuentren estancadas o en plena crisis. La mayoría de las negociaciones se refieren a conflictos armados, pero también se analizan algunos contextos en los que, a pesar de que en la... Llegiu-ne més...
Anuari de Processos de Pau 2006
dimecres, 24 de maig de 2006
En aquesta primera edició de l’Anuari de Processos de Pau s’analitzen aquells conflictes en els quals es porten a terme negociacions per arribar a un acord de pau, amb independència de si aquestes negociacions estan formalitzades, es troben en fase exploratòria, transcorren satisfactòriament o, per contra, es troben estancades. La majoria de les negociacions es refereixen a conflictes armats, però també s’analitzen alguns contextos en els quals malgrat que a l’actualitat no es... Llegiu-ne més...

 

 

Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 42 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat