caenes

Informes i articles

INFORMES
 
Tejiendo hilos de emociones desde la paz y el arte  
Tejiendo hilos de emociones desde la paz y el arte.
Septiembre de 2023. Aixa Dulcey Álvarez, Neus Bartrolí, Marina Caireta

 

Aquest informe sistematitza l’experiència educativa “Teixint fils d’Emocions, Pau i Art Barcelona-Nicaragua” formació en línia, de sis mesos de durada, on es va capacitar un grup de docents i líders comunitaris de Catalunya, l’Estat Espanyol i Llatinoamèrica (Nicaragua i Equador ) en continguts, eines i metodologies per educar en i per a la pau a través de l’art des dels espais educatius i comunitaris. Com a producte final de la formació es van dur a terme un total de 14 projectes educatius i comunitaris.

Narratives tèxtils: xarpelleres, art i
educació per a la pau  
Narratives tèxtils: xarpelleres, art i educació per a la pau.
Novembre de 2021. Dulcey Álvarez, A., Caireta, M., Bartrolí, N.

 

El següent treball presenta l’experiència educativa “Teixint Fils d’emocions, pau i art” formació en línia, de sis mesos de durada, on es va capacitar un grup de docents i líders comunitaris de Catalunya i Llatinoamèrica (Hondures, Xile, Brasil i Colòmbia ) en continguts, eines i metodologies per educar en i per a la pau a través de l’art des dels espais educatius i comunitaris. Com a producte final de la formació es van dur a terme un total de 15 projectes. Per motius relacionats amb la pandèmia producte del COVID-19, un total de 7 projectes no van poder ser realitzats a Hondures però les i els participants de la formació van realitzar el plantejament dels mateixos, per tal de dur-los a terme el proper any. D’un total de 40 participants inicials, 32 van aconseguir culminar la formació de manera satisfactòria.

 
Decàleg de criteris de justícia global per a la valoració i l’elaboració de materials curriculars de ciències socials  
Decàleg de criteris de justícia global per a la valoració i l’elaboració de materials curriculars de ciències socials.
Gener de 2020. Cécile Barbeito, Mariona Massip, Sònia Bartolomé, Neus González-Monfort, Antoni Santisteban.

 

Amb l’objectiu de promoure de forma transversal i consistent els valors, continguts i metodologies de l’educació per a la justícia global als recursos didàctics de ciències socials, aquesta publicació defineix deu perspectives bàsiques (humanitzadora, de gènere, d’alteritat, intercultural, de temes controvertits, de pensament crític, de pau, d’economia sostenible, de futur i transformadora) i un seguit de recomanacions sobre com concretar-les.

 
Laboratori de conflictes. Informe de conclusions (Fase setembre 2018-juny 2019)  
Laboratori de conflictes. Informe de conclusions (Fase setembre 2018-juny 2019)
Desembre de 2019. Marina Caireta i Alex Montes.

 

Aquest informe recull els resultats del treball fet en col·laboració amb el Consell d’Esport Escolar de Barcelona entre 2015 i 2019, d’adaptació i indagació de recursos per a l’educació en el conflicte en activitats educatives des de l’esport.

 
  Teacher & Conflict: where we are?[Professorat i conflicte: en quin punt estem?]2018. Hakvoort, Ilse; Kostiainen, Arja; Passerini, Elena (Eds.); Barbeito, Cécile; Cosic, Ivana; Delvou, Marjolein; Hennebo, Magda; Renoux, Christian. 

 

Diagnòstic de les polítiques de formació inicial (universitària) i continuada del futur professorat en matèria de resolució noviolenta de conflictes a Croàcia, Espanya (a Andalusia, Catalunya, Euskadi), França, Itàlia, i Suècia: analitza fins a quin punt les universitats – la formació pel futur professorat (graus de Pedagogia, Magisteri, Educació infantil, Màster de Professorat de Secundària, entre d’altres) i la oferta de formació continuada de professorat inclouen assignatures o continguts que tractin l’educació en el conflicte, i n’identifica bones pràctiques europees.

 
  Advocacy for Nonviolent Conflict Transformation Education. State of the Art in Five Countries and at the European Level[Incidència a favor de l’Educació per la transformació noviolenta dels conflictes: Estat de la Qüestió a cinc països i a nivell europeu]2018. Barbeito, Cécile; Delvou, Marjolein (Eds.) Cosic, Ivana; Hakvoort, Ilse; Kostiainen, Arja; Kruhonja, Katerina; Passerini, Elena; Renoux, Christian.

 

Partint d’un diagnòstic inicial que analitza fins a quin punt la formació inicial i continuada de professorat a cinc països europeus inclouen formació en educació en la transformació noviolenta dels conflictes, l’informe explora les possibilitats per a possibles campanyes d’incidència als diferents països. Per a això, analitza campanyes prèvies, actors-clau i possibles escletxes en les polítiques educatives existents, i defineix un pla d’acció per incidir en les polítiques de formació inicial del professorat per a cada país (en anglès).

 
  Documento de posición EduCATe ¡El profesorado es clave![Document de posició EduCATe: El professorat és clau!]2018. Delvou, Marjolein; Barbeito, Cécile; (Eds.) Hakvoort, Ilse; Kostiainen, Arja; Kruhonja, Katerina; Passerini, Elena; Renoux, Christian.

 

Basat en els diagnòstics dels dos informes anteriors, el document formula recomanacions per una política educativa que aposti per la formació inicial en educació en el conflicte del futur professorat. Algunes d’aquestes recomanacions són la recollida de dades estandarditzades a nivell europeu sobre conflictes a l’aula, el reconeixement de la transformació de conflictes com una competència-clau del professorat, promoure projectes educatius de centre i la implicació de la comunitat per a la resolució dels conflictes, i reforçar la formació inicial i continuada del professorat en aquests àmbits (en anglès, espanyol, francès, italià, serbo-croata, i suec).

 
Anàlisi de la didàctica de les ciències socials des d’una perspectiva de pau (Tercer d’ESO)   Anàlisi de la didàctica de les ciències socials des d’una perspectiva de pau (Tercer d’ESO)
Maig de 2017. Cécile Barbeito Thonon, Berta Maristany Corbella, Eduard Navarro Domènech, Júlia Fernández Molina, Marc Díaz i Planas. 

 

L’informe analitza els valors transmesos en els llibres de text de ciències socials de 3r d’ESO. S’hi analitzen sis perspectives: de pau, de desenvolupament, de gènere, de diversitat, de medi ambient, de democràcia i drets humans, i també les metodologies didàctiques proposades. Amb aquest observatori volem incidir en editorials i administracions perquè els llibres de text siguin una eina de cultura de pau.

 
Anàlisi de la didàctica de les ciències socials des d’una perspectiva de pau (Quart d’ESO)   Anàlisi de la didàctica de les ciències socials des d’una perspectiva de pau (Quart d’ESO)
Febrer de 2013. Míriam Acebillo, Cécile Barbeito, Jaume Botey, Marina Caireta, Joan Camós, Albert Marzà. 

 

L’informe analitza els valors transmesos en els llibres de text de ciències socials de 4t d’ESO. S’hi analitzen sis perspectives: de pau, de desenvolupament, de gènere, de diversitat, de medi ambient, de democràcia i drets humans, i també les metodologies didàctiques proposades. Amb aquest observatori volem incidir en editorials i administracions perquè els llibres de text siguin una eina de cultura de pau.

 
Educació per la pau i la convivència en el marc escolar. Una mirada des de la formació del professorat.   Educació per la pau i la convivència en el marc escolar. Una mirada des de la formació del professorat.
Desembre 2013. Marina Caireta. 

 

Aquest document planteja, d’una banda reflexions i propostes sobre com integrar l’educació per la pau i la convivència als centres educatius. De l’altra, fa una breu anàlisi sobre algunes oportunitats i exemples de polítiques de promoció de l’educació per la pau a nivell europeu. Realitzat en el marc del 1r Premi Evens d’Educació per la Pau a nivell Europeu, atorgat a l’ECP el 2011.

 
Competencias y EpD La educación para el desarrollo en el currículum escolar desde la perspectiva de las competencias básicas   Competencias y EpD La educación para el desarrollo en el currículum escolar desde la perspectiva de las competencias básicas (Competències i EpD. L’Educació pel desenvolupament en el currículum escolar des de la perspectiva de les competències bàsiques)
2012. Alex Egea, Cécile Barbeito, Clara Massip, Mariano Flores. 

 

Descripció i anàlisi del programa “Competències i EpD”, que es proposa generar un procés de reflexió entre professorat i personal tècnic d’ONG sobre la integració dels principis bàsics de l’educació per al desenvolupament en el currículum basat en competències bàsiques. L’informe recull l’orientació, el disseny, l’implantació i els resultats del programa formatiu dut a terme fins al 2012. (en castellà)

 
Cultura de Pau i Educació per a la Ciutadania. Estudi comparatiu de diferents llibres de text de tercer d’ESO a Catalunya.   Cultura de Pau i Educació per a la Ciutadania. Estudi comparatiu de diferents llibres de text de tercer d’ESO a Catalunya.
Maig de 2009. Carles Vidal, María Eugenia Blandón, Francesc Benítez, Teresa Dalmau, Tica Font. 

 

En el debat sobre la conveniència de dur a terme una assignatura d’Educació per a la Ciutadania, des de la Federació d’ONG per la Pau elaborem orientacions perquè la incorporació d’aquesta matèria vagi acompanyada de coherència entre els continguts, la metodologia, les actituds i els temps i estructures educatives. La intenció és que aquesta sigui una oportunitat d’aprofundir en l’educació per la pau als centres educatius.

 
L’Art i la construcció de pau. II jornades de Cerativitat i conflicte.   L’Art i la construcció de pau. II jornades de Cerativitat i conflicte.
Novembre 2009. Alba Santfeliu. 

 

Recull de tots els continguts treballats en els diversos tallers i xerrades que van constituir les II jornades de Creativitat i Conflicte de l’ECP.

 
Pràctiques de diplomàcia de ciutats. Eines i iniciatives de ciutats europees per construir la pau   Pràctiques de diplomàcia de ciutats. Eines i iniciatives de ciutats europees per construir la pau
Juliol 2008. Cécile Barbeito. 

 

Aquesta publicació presenta un marc teòric i recull en diversos apartats les possibles àrees de treball que un ajuntament pot desenvolupar per contribuir a la construcció de pau. Aquestes són: prevenir la violència directa i cura de les persones, fomentar i facilitar canals per la transformació de conflictes, promoure la convivència, fer sensibilització i educació per la pau, vetllar per la coherència política, fer cooperació entre ciutats i abordar les causes de fons dels conflictes armats.

 
Avaluar projectes d'educació per la pau   Avaluar projectes d’educació per la pau
Desembre 2008. Cécile Barbeito, Marina Caireta i Carles Vidal. 

 

Aquest informe ha estat elaborat en el marc del projecte “Bones pràctiques
d’Educació per la pau en contextos de tensió, conflicte armat o rehabilitació
postbèl·lica”, que pretén analitzar l’impacte de diferents projectes d’educació per la pau, i recollir les seves millors pràctiques d’avaluació. Aquesta parteix de recerca teòrica i de l’anàlisi de tres experiències en contextos diferents (Côte d’Ivoire, Colombia i Israel-Palestina).

 
La Caravana de la Pau. Anàlisi de l’impacte de les activitats d’educació per la pau de l’ONUCI   La Caravana de la Pau. Anàlisi de l’impacte de les activitats d’educació per la pau de l’ONUCI
Novembre 2008. Cécile Barbeito. 

 

Informe de l’anàlisis de l’experiència d’avaluació dels programes d’educació per la pau impulsats per la ONUCI a Costa d’Ivori.

 
L'educacio per la pau a Colòmbia. Anàlisi de dues experiències   L’educacio per la pau a Colòmbia. Anàlisi de dues experiències
Novembre 2008. Marina Caireta. 

 

Informe de l’anàlisis de l’experiència d’avaluació de dos projectes d’educació per la pau a Colombia.

 
En el mar de Jenin. Anàlsi de l'impacte de projectes d'educació per la pau a israel i Palestina   En el mar de Jenin. Anàlsi de l’impacte de projectes d’educació per la pau a israel i Palestina
Novembre 2008. Carles Vidal. 

 

Informe de l’anàlisis de l’experiència d’avaluació de dos projectes d’educació per la pau a Israel i Palestina.

 
Informe de buenas prácticas de cultura de paz   Informe de buenas prácticas de cultura de paz(en castellà)
2007. Cécile Barbeito, Anna Brasó, Carles Ros, Francesc Serra. 

 

Aquest projecte, que s’emmarca en el Decenni Internacional per una Cultura de Pau i No Violència per als Nens de l’Món 2001-2010, pretén ser una guia d’experiències que animi a la societat civil a ser encara més activa en aquests temes i promoure experiències similars al propi entorn. També pretenen ser un instrument per a institucions -públiques o privades- que es plantegin dur a la pràctica activitats sobre Cultura de Pau, ja que aquí trobaran reflectida l’experiència de molts projectes que ja s’han desenvolupat en altres parts de món

 
ARTICLES DESTACATS

Aportacions de la construcció de pau al treball comunitari en zones vulnerables sense conflictivitat armada” a la web municipis constructors de pau
Novembre 2023 (en castellà)

Marina Caireta Sampere (2022)
El DENIP, una oportunitat per recordar que la pau es fa cada dia. Web Rosa Sensat

Marina Caireta Sampere (2021)
Promoure la cultura de pau en entorns comunitaris.

(2021)
Aportaciones de la pedagogía orientada a procesos al concepto de aprecio, extraído de la escalera de la provención de Paco Cascón.

Mireia Parera Puigdomènech, (2021)
Presa de decisions, participació, dinàmiques de poder i cohesió de grup.

Marina Caireta Sampere, (2021)
Una experiència comunitària d’aprenentatge i apoderament de professorat. Revista Edu global stem

Patricia Garcia Lepetit , (2021)
Introducción a la CNV, incorporando la perspectiva de género.

Marina Caireta Sampere, Felip Lorenzo Moreno, Mariano Flores Matamoros (2021)
EDUGLOBALSTEM, Evaluación de un proceso de empoderamiento del profesorado de áreas STEM en EJG.(en Castellà)

Caireta, M: Montes, A (2020)
El conflicte en les activitats extraescolars esportives. Resum de l’experiència del laboratori de conflictes i els seus resultats. Barcelona: ECP

Barbeito, C (2019)
Conflict Matters. Peace and Conflict Education Practices Towards SDG16.(Conflict Matters. Pràctiques d’Educació per la Pau i en el Conflicte cap a l’ODS16). Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 8(1), 181-200. (en anglès)

Barrientos, A; Caireta, M (2017)
Educar per a la transformació de conflictes des de l’esport escolar. L’experiència de la FEEB. Barcelona: ECP.

Córdova, L; Martínez, T; Queraltó, S. (2017)
La transformació de conflictes des d’un Servei de Suport a les Comunitats de Veïns/es i Espai Públic Barcelona: ECP

Barbeito, C; Egea, A; Flores, M; Massip, C (2014)
Competencias y EpD: una propuesta para la integración de la educación para el desarrollo en el ámbito escolar. Barcelona: Edualter i ECP. Artículo presentado en el II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo. (en castellà)

Barbeito, C; Egea, A; Flores, M; Massip (2014)
Orientaciones pedagógicas para la formación política de las y los jóvenes desde una perspectiva crítica de la educación. Barcelona: Edualter i ECP (en castellà)

Caireta, M (2012)
La evaluación en un proyecto de educación para la paz, algunas reflexiones. Barcelona: ECP (en castellà)

Barbeito, C; Caireta, M (2010)
Progresos y retos de la educación para la paz en Cataluña. Tiempo de Paz nº99 ISSN: 0212-8926 (en castellà)

Caireta, M (2008)
La mediación ¿una herramienta o un fin? Revista Documentación Social, n.° 148, pp. 13-24. (en castellà)