caenes

Alumnat

A continuació es proporciona informació relativa a l’alumnat del Postgrau en Cultura de Pau, inclòs el perfil d’ingrés, aprenentatges, sortides professionals i testimonis d’ex alumnes/as d’aquesta formació.


Perfil d’ingrés

El Postgrau en Cultura de Pau està dirigit a professionals que vulguin enriquir la seva pràctica amb el coneixement de marcs teòrics, el debat de reflexions crítiques, el descobriment d’experiències pràctiques, i l’adquisició de recursos aplicats, així com a recentment llicenciats que busquen una aproximació holística el camp de la pau i la transformació de conflictes.

El programa està ideat des d’una perspectiva multidisciplinària i combina els nivells relacional, social, i internacional, de manera que el perfil d’ingrés pot ser molt variat.

Nous llicenciats i professionals de disciplines com Ciències Polítiques, Història, Periodisme, Dret, Pedagogia, Treball Social, Psicologia, Antropologia, són els més habituals en el Postgrau. No obstant això, el Postgrau en Cultura de Pau també ha atret estudiants d’altres camps d’estudi com Arquitectura, Lingüística, Filosofia, Ciències o Música amb interès en la cultura de pau, els drets humans i el sector social.


Aprenentatges

El Postgrau en Cultura de Pau pretén formar persones -per si mateixes, en la relació amb les altres persones, com a ciutadanes, i com professionals- amb els coneixements, habilitats, i actituds bàsiques per a la cultura de pau. Alguns dels aprenentatges de l’alumnat durant el Postgrau en Cultura de Pau són, segons el seu testimoni:


Donar nom a les emocions, escoltar activament, posar en dubte les meves percepcions, aprendre cooperativament, estudiar les fases dels conflictes en cercles amplis

(Alumna del curs 2014-2015).Millor disposició davant els conflictes, valorar la seva existència com a motor de canvi i instrument per al posicionament de les demandes dels sectors menys escoltats de la societat o d’un grup de persones

(Alumna del curs 2014-2015).En l’àmbit de relacions personals, pensar i analitzar els conflictes amb la mirada posada cap a la transformació del conflicte i no encasellar-sol en la resolució, que de vegades em resulta una camisa de força i frustració. En l’àmbit de relacions comunitàries donar més lloc a espais de coneixement de les i els altres, com nivell necessari per a la construcció de la pau. I aguditzar els sentits per percebre i conèixer les xarxes del meu entorn

(Alumne del curs 2014-2015).Les violències analitzades m’han obert la ment a la complexitat de les manifestacions de la violència i la seva inserció cultural que les fa naturals

(Alumna del curs 2014-2015).Identificar discursos violents i el paper dels mitjans de comunicació en la reproducció de tots els tipus de violència, així com els seus efectes en la nostra vida en societat

(Alumna del curs 2014-2015).Ser més conscient de les violències ocultes contra les dones i les minories, que sovint s’exerceixen de forma inconscient

(Alumna del curs 2014-2015)


Sortides professionals

El Postgrau en Cultura de Pau busca que l’alumnat obtingui una formació holística. Una d’aquestes dimensions, la professional, es descriu en aquest apartat amb més detall. Cursar la diplomatura pot obrir portes per treballar en el món de la pau, la cooperació internacional, els drets humans o el sector social, des d’una multiplicitat d’àmbits professionals:

Cooperació internacional: Analista i tècnic/a d’Organitzacions No Governamentals (ONG) de cooperació internacional; tècnic/a en formulació i gestió de projectes en ONG locals o internacionals; treball en Organitzacions Intergovernamentals (OIG) del sistema de Nacions Unides; actors públics de cooperació (cooperació municipal, Agència Catalana / Espanyola de Cooperació).

Recerca i comunicació: Periodisme en contextos de conflicte armat o violació de drets humans; investigadores per a centres d’estudi o per a centres universitaris.

Camp educatiu: Professors/es d’escoles infantils, de primària, secundària o universitària; educadors/es del sector no formal.

Treball comunitari: Treballadors/es socials, educadors/es socials, personal sanitari, mediadors/es o altres camps que hagin de fer front a conflictes comunitaris, familiars, laborals. Altres: L’experiència ens ha demostrat que és possible incorporar una mirada de pau i drets humans a l’enginyeria, a la filosofia, a l’arquitectura, entre altres múltiples camps.


Testimonis d’ex alumnes del Postgrau en Cultura de Pau:

Com a participant de la primera promoció, penso que l’Escola de Cultura de Pau va ser pionera en la formació de molta gent, tant pel que fa als continguts i persones que les donaven (recordo especialment John Paul Lederach) com en l’enfocament de les classes, amb un fort component participatiu i motivant la cohesió entre els alumnes. Jo recordo especialment aquell curs, i crec que em va servir per enfocar més i millor la carrera acadèmica, professional i sobretot d’activista en múltiples iniciatives de la xarxa crítica catalana.

Ricard Vilaregut, doctor en Ciència Política per la UAB. Investigador de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP-UAB).El Postgrau en Cultura de Pau em va donar una perspectiva multidisciplinària sobre reptes dels conflictes i les possibilitats de la construcció de pau. Vaig poder qualificar la meva passió per la construcció de pau des d’un abordatge que combinava un enfocament pràctic des de l’educació per a la pau amb una perspectiva més acadèmica i reflexiva.

Borja Paladini Adell, representant de l’Institut KROC a Colòmbia. Ex Cap de l’Oficina Territorial de PNUD a Nariño i Cauca i assessor del Ministeri del postconflicte de Colòmbia.Jo m’he professionalitzat en l’àmbit de la mediació i la intermediació. Els continguts de la lliçó d’Educació per la Pau, especialment, han estat i són els fonaments a partir dels quals he construït les meves intervencions professionals i les meves relacions personals. Una manera de mirar que m’ajuda a ser creativa per ocupar-me de les diverses situacions amb les quals m’he anat trobant a la meva vida.

Carla Pedragosa Figueras, mediadora i formadora en educació per a la pau.El conflicte com a oportunitat, que vaig aprendre a l’Escola de Cultura de Pau, m’ha servit tots aquests anys per enfocar el treball realitzat des dels moviments socials que treballem per a la gestió pública i fora de la lògica mercantil de l’aigua.

Jaume Delclòs Ayats, tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua.Fer el Postgrau en Cultura de Pau em va obrir tot un món, em va permetre començar a recórrer el camí de fusionar la disciplina de l’art amb l’educació per a la pau i la resolució de conflictes. CREART treballa avui des d’aquesta línia, que ha nodrit en gran part de l’aprenentatge que va suposar fer el Postgrau.

Marta Mercadé Figueras, coordinadora de projectes d’educació per a la pau en l’ONG CREART.El Postgrau em va ajudar a reorientar el treball que realitzava en projectes de Cooperació i Ajuda Humanitària, amb una visió transformadora, més integral. Va ser increïble posar en marxa moltes de les dinàmiques apreses a Barcelona el treball amb nens en un camp de refugiats de Darfur Oest, amb resultats molt interessants. Vam aconseguir que en l’equip local treballessin junts membres de tribus en conflicte, utilitzant les tècniques de cultura de pau, o fins i tot que les comunitats es visitessin unes a les altres.

Natanael Tejerina, tècnic de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID)Realista. Útil. Consistent. Inspirador. Clarificador. Meravellós.

Juan Ortiz y Serra, Periodista i Corresponsal de Pau.