caenes

Tramitació del títol

Per obtenir el títol del Postgrau en Cultura de Pau és necessari:

▪ Tenir aprovat l’estudi amb l’acta de qualificacions tancada.
▪ Haver abonat la totalitat de l’import de la matrícula.
▪ Haver lliurat tota la documentació de matrícula requerida.
▪ Pagar la taxa establerta per l’Escola de Postgrau addicional al cost de la matrícula.

El títol NO es gestiona a través de l’Escola de Cultura de Pau, sinó que es tramita directament a través de l’Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Al web de l’Escola de Postgrau de la UAB es detalla tota la informació sobre les gestions a realitzar i les taxes vigents.
El diploma final del curs, en cas d’haver aprovat la diplomatura, s’ha de tramitar a l’Escola de Postgrau de la UAB i té un cost addicional d’aproximadament 190 euros.