caenes

Eines metodològiques


En l’educació per la pau la metodologia i la didàctica és un element fonamental. Des de l’ECP plantegem l’educació per la pau des d’una perspectiva socio-crítica, això implica donar una rellevància molt gran a aspectes metodològics, a COM fem les coses. Entenem que per educar per la pau, a més de transmetre continguts de pau, cal fer viure experiències significatives que ens ajudin a entendre i integrar millor aquests continguts per poder-los transferir posteriorment en altres contextos socials i personals, generant acció per la pau. El com fem les coses esdevé sovint un contingut en si mateix: aprenem a dialogar dialogant, o aprenem a abordar conflictes en la pràctica dels propis conflictes, per exemple .

En aquest sentit promovem una metodologia socioafectiva, problematitzadora i activa, on a través de joc i dinàmiques, diàlegs, testimonis, visites, etc. les persones connecten amb el tema, l’experimenten, amplien coneixements, hi reflexionen críticament i n’extreuen nous aprenentatges que poden aplicar i transferir en els seus propis contextos.

En aquest apartat recopilem eines que ajudin les persones dinamitzadores d’activitats a construir propostes facilitadores d’aprenentatge socioafectiu i significatiu per l’alumnat en dos àrees:

– La facilitació de diàleg en temes controvertits: tan per poder tractar la controvèrsia plantejada, com per aprendre a dialogar.
– L’avaluació com a eina d’aprenentatge i pràctica reflexiva, no només de validació de resultats.

Ver también

Educar pel diàleg controvertit

El diàleg (més enllà del debat) és aquella conversa o discussió entre dues persones o …