caenes

Violencia


Entenem la violència com aquella “actitud o comportament que constitueix una violació o la privació a l’ésser humà d’algo que li és essencial com a persona (integritat física, psíquica o moral, drets, llibertats…). (Seminario de Educación para la paz-Associación pro Derechos Humanos. Educar para la paz, una propuesta possible. Catarata. Madrid, 2000)

Generalment s’entén per violència una agressió física o psicològica: un assassinat, una tortura, una bufetada, una mutilació, i altres formes de maltractament físic o psicològic. D’aquesta violència en diem violència directa.

Però aquest tipus de violència, tot i ser el més visible, no és l’únic, n’hi ha d’altres poc visibles però molt presents i amb conseqüències molt més greus. De fet, la violència directa sovint és el resultat visible d’altres violències.

Una és la violència estructural, la violència que forma part de l’estructura social i que impedeix cobrir les necessitats bàsiques, com la generada per la desigualtat social, l’atur, la malnutrició, la manca de serveis sanitaris i educatius bàsics, etc.

Sovint, les causes de la violència directa estan relacionades amb situacions de violència estructural i/o justificades per la violència cultural: moltes guerres són conseqüència d’un abús de poder que recau sobre una població oprimida, o d’una situació d’injustícia social (d’un repartiment de terres insuficient, d’una gran desigualtat en la renda de les persones, etc.), i reben el recolzament de discursos que justifiquen aquestes violències.

Exercicis i Dinàmiques de l’Escola de Cultura de Pau
Violència en general Això és violència?
Il•lustrem la pau
Pautionary
En què exerceixo la violència?
Violència directa La guerra. Star-Spangled Banner
Comerç de guerra
Escacs desplaçats
Els infants i la guerra
Explica’m com va ser…
Camp de batalla
Bitlle(t)s
No hi ha dret
Violència estructural El parxís de la xocolata
Imagina una llarga desfilada
Creuar el riu
Violència cultural – cultura de la violència Violència en els mitjans
L’altra cara de les pel•lícules bèl•liques
Financiació
Pauparazzi
Màxima audiència
Jo vull ser…
Zoo
Altres recursos
Llibres ▪ CAIRETA, M; BARBEITO, C. Introducció de conceptes, pau, violència conflicte.
▪ LEDERACH, JP. El abecé de la paz y los conflictos. Educar para la paz. Los libros de la Catarata, Madrid 2000
▪ JARES, X. Educación para la paz: su teoría y su práctica. Ed Popular, Madrid 1999
▪ Seminario de Educación para la Paz APDH. Educar para la paz una propuesta posible. Los libros de la Catarata, Madrid 2000 (3a edició)