caenes

Educació en i per al conflicte i la convivènciaDefinim el conflicte com “aquella situació de disputa o divergència en què hi ha una contraposició d’interessos o necessitats antagòniques entre dues o més parts”. (CASCÓN, Paco. Educar en y para el conflicto)

El fet d’associar la idea de conflicte amb la manera que tradicionalment hem vist de resoldre’ls, la violència, fa que sovint es consideri un concepte amb connotacions negatives. Però si tenim en compte que:

– és una forma de respectar la diversitat d’opinions i percepcions, és a dir, la diversitat de persones que conviuen juntes
– pot permetre buscar solucions satisfactòries i innovadores per a totes les parts, i que
– pot ser un mitjà de transformació de la societat vers models millors, el concepte de conflicte pot prendre connotacions molt positives.

Partint del reconeixement de que el conflicte és inherent a les relacions humanes, l’educació en el conflicte convida a tenir una actitud activa i afrontar el conflicte, buscant evitar la submissió, l’evasió o la competició a favor de la negociació i la cooperació, per això proposa treballar un seguit d’aptituds i habilitats per a treballar tant la relació amb una mateixa i amb les altres persones (provenció) com la capacitat d’analitzar, negociar i buscar vies de transformació d’un conflicte.

Exercicis i Dinàmiques de l’Escola de Cultura de Pau
Perspectiva positiva del conflicte El baròmetre de Valors
Els nostres conflictes diaris
Nosaltres i els conflictes
Actitud davant del conflicte I tu, pots participar?
Quina pel•lícula anem a veure?
Unes vacances conflictives
Llegint el diari
Recuperem la calma
Organització de la convivència Les normes de classe
Millorem la convivència
Nosaltres som institut
Pau al cau
La ciutat del caos
Terra, mar i cel
Què decidim?
El racó dels conflictes
Altres recursos
Llibres ▪ Cascón, Paco, Educar en y para el conflicto. Càtedra Unesco sobre Paz y Derechos Humanos, 2001
Webs Ministerio de educación y ciencia. Portal sobre convivència escolar. Molt complertahttp://www.convivencia.mec.es/
Departament Educació. Programes d’innovació educativa. Mediació escolar i convivència http://www.xtec.cat/innovacio/convivencia/index.htm
Materiales para la Convivencia escolar y su Mejora Blog de recursos molt interessant
M ª José Díaz-Aguado, investigadora en temes de violència escolar. La web conté documents molt interessants. http://mariajosediaz-aguado.blogspot.com/