caenes

Educar pel diàleg controvertit


El diàleg (més enllà del debat) és aquella conversa o discussió entre dues persones o grups amb argumentacions diferents, reconeixent la legitimitat de les opinions de l’Altre des de l’escolta, l’empatia i la predisposició a enriquir la pròpia opinió amb les aportacions de l’Altre sense que ningú hagi de renunciar a la seva.

Els temes controvertits son “els temes que fan sorgir emocions i sentiments intensos i divideixen a la societat” (Consell d’Europa, 2015: 5). Dit d’una altra manera, “són els que tenen un impacte polític, social o personal i que desperten sentiments i/o tracten qüestions de valor o de creences” (citat a Oxfam, 2006: 2).

La vida està plena de temes controvertits que interpel·len adults, joves i infants. Això pot ser una oportunitat per créixer i evolucionar personal i col·lectivament o per distanciar-nos i polaritzar.

La necessitat de conviure en la diversitat de persones, col·lectius i punts de vista que conformen la societat actual posa de relleu la importància d’educar en i per al diàleg controvertit. Aquesta és un instrument per preparar la ciutadania per a la pluralitat, la inclusió i la democràcia, així com per prevenir extremismes violents.
inflatable bounce house obstacle course
Educar en el diàleg controvertit permet desenvolupar competències per conviure en la discrepància, a partir de crear un context de seguretat que ens permet prevenir riscos i superar biaixos. Existeixen nombroses metodologies de diàleg arreu que aporten recursos interessants.

Exercicis i dinàmiques de l’ECP
Desenvolupar competències El jo-missatge
Mirada crítica
Escolta activa?
Escoltem l’altre
Ampliant horitzons
Cercle Socràtic
Emoticons
Estratègia de les quatre passes
La lupa dels biaixos
Crear un context Tots són peròs
aROSSegats (Experiment de Ross) Quan he parlat? La controvèrsia Arbitratge emocional Obrim caixes
Metodologies per dinamitzar diàlegs Cercle d’opinions
Dinàmica de les targetes
El passadís de la consciència
Baròmetre de valors
Las Vegas
Debat silenciós
Debat en moviment
Altres recursos
Materials de suport ▪ BARBEITO, C; CAIRETA, M (2019) Discrepància Benvinguda! Guia pedagògica per al diàleg controvertit a l’aula. ECP. https://escolapau.uab.cat/
▪ Consell d’Europa (2015) Vivir con la controversia. Cómo enseñar temas controvertidos mediante la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos (EDC/HRE) Módulo de formación para el profesorado. Estrasburg: Consell d’Europa http://rm.coe.int/
▪ Huddleston & Kerr (2017) Managing controversy. Developing a strategy for handling controversy and teaching controversial issues in school. Council of Europe. https://rm.coe.int/
▪ Huddleston, T (2003) Controversial issues: guidance for school.https://www.youngcitizens.org/

Ver también

Eines metodològiques

En l’educació per la pau la metodologia i la didàctica és un element fonamental. Des …