caenes

Construcció de pau


Entenem per Construcció de pau el conjunt de mesures, plantejaments i etapes necessàries encaminades a transformar els conflictes violents en relacions més pacífiques i sostenibles. Considerem, doncs, que és el conjunt d’accions destinades a afavorir una pau duradera, independentment del moment en el que s’apliquen (si és abans, durant, o després d’un conflicte armat).

Podem distingir tres tipus de mesures de construcció de pau:

• Aquelles que intenten limitar l’impacte de la violència armada i de les seves conseqüències més directes. Aquestes mesures poden comprendre des d’accions per a aminorar el patiment de la població civil degut al conflicte armat, a projectes de desmovilització de soldats, passant per tallar les fonts de finançament o la possibilitat d’adquirir armes dels actors armats;

• Aquelles que van encaminades a construir una pau durable: aquelles que actuen sobre les causes que van portar al conflicte armat. Aquestes són les mesures que s’han de considerar a més llarg termini, i que inclouen temes com reforçar la democràcia del país, assolir uns nivells sostenibles de desenvolupament, garantir el respecte dels drets humans, etc.

• Aquelles que faciliten els mitjans per a fer possible una transformació noviolenta del conflicte: donar eines a la població per a resistir a la violència, crear canals de diàleg entre parts enfrontades, donar suport a iniciatives civils de pau, etc.

Exercicis i Dinàmiques de l’Escola de Cultura de Pau
Frenar l’impacte de la violència
Armes El preu i el cost justos?
A transformar!
Una mina contamina
Jimmdu
Soldats Narració pautada
Jo vull ser…
Construir una pau duradera
Drets Humans Me voy a convertir en un ave. Maná
Si Peter Pan viniera
Festa per la DFCE
Declaració intergalàctica
El bingo dels drets humans
006, Defensor dels drets humans
No hi ha dret!
Desenvolupament El parxís de la xocolata
Imagina una llarga desfilada
Creuar el riu
Quin desenvolupament?
La festa del consum
Fem cooperativa
La seguretat a la regió de xitifajroa
Bitlle(t)s
Democràcia Participació De la protesta a la proposta
Què fem amb l’antiga fàbrica?
I tu, pots participar?
La veu de tots i totes
La ciutat del caos
Terra, mar i cel
Què decidim?
Paquets democràtics
Gènere Gènere publicitari
Caballers i princeses
Grans i petits
Transformació noviolenta del conflicte
Apoderament i noviolència
Altres recursos
Llibres • Sáez, Pedro. El sur en el aula. Una didáctica de la solidaridad. Seminario de Educación para la Paz, Zaragoza, 1995.
• Seminario de Educación para la Paz (Asociación Pro Derechos Humanos). Educar en y para los Derechos Humanos. Dinámicas y actividades. Los libros de la Catarata, Madrid, 1996 (5ª edición).
• Pace e Dintorni. Educar en la Noviolencia. PPC, Madrid, 2000.
• Grup IREF, Pensar el drets humans. Col. Apunts de pau i drets humans. Oficina de Promoició de la pau i els drets humans Generalitat de Catalunya, 2010.
• Grup IREF. Som joves, tenim drets… i dreures. Oficina de Promoició de la pau i els drets humans Generalitat de Catalunya, 2010.
Webs • Peace e dintorno. Educar en la noviolencia. Editorial PPC,2000 promoguda per la Federació Catalana http://federacio.ongd.org/recursos/
Kaidara. Experiències i recursos educatius per a una ciutadania global http://www.kaidara.org/ca Banc de recursos d’educaició pel desenvolupament i la ciutadania dinamitzat per Intermon
www.amnesty.org/es. Amnistia internacional. Material d’educació en drets humans