caenes

Anàlisi i negociació de conflictes i cerca de solucions


La clau de l’anàlisi de conflictes i la negociació rau en no confondre els interessos que estan enfrontats (problema), amb els actors que tenen aquests interessos (persona), amb el procés que està seguint el conflicte.

Persona. Cal confrontar les percepcions que tenim del conflicte amb les percepcions dels altres actors implicats, reconèixer les nostres emocions i actuar en conseqüència, vetllar per què la imatge de l’altre quedi íntegra, i aconseguir que el poder dels actors implicats estigui equilibrat.

Del procés és important controlar les dinàmiques de comunicació, analitzar els processos i les estratègies seguits en el conflicte, i establir les normes de com es negociarà per a assolir un consens.

Pel que fa al problema, la principal tasca és trobar quins interessos s’amaguen darrera de les nostres posicions: sovint quan estem davant d’un conflicte defensem una posició incompatible amb la de l’altre actor en conflicte. Cal anar a l’arrel dels interessos de cadascú, i negociar a partir d’aquests interessos.

Aquests passos ens han de permetre cercar solucions que siguin consensuades per tothom i que siguin verificables. Per a aconseguir-ho, és important ser creatives.

Exercicis i Dinàmiques de l’Escola de Cultura de Pau
Anàlisi i negociació
Anàlisi i negociació La cadira
Creuar el riu
Anàlisis d’un conflicte
Persona Estàtues de por
Explica’m un conte
Gol Nord-Gol Sud
Topmanta d’emocions
Qui estira més fort
Procés La meva història, la teva història
Escolta activa?
Creuar el riu
Jo-missatge
No hi ha dret!
Problema La veu de tots i totes
Què fem amb l’antiga fàbrica?
Solucions El racó dels conflictes
Solucions
Creativitat i cerca de solucions De la protesta a la proposta
Diagonal per alçades

Solucions
Acords
Altres recursos
Llibres
▪ Cornelius H, Faire S. Tú ganas, yo gano. Como resolver los conflictos creativamente y disfrutar con las soluciones. Ed. Gaia, Barcelona, 1995.
▪ Fisher, Ury, Patton. Obtenga el sí: el arte de negociar sin ceder. Gestión 2000.com, Barcelona 2002