caenes

Educació per a comprendre el món


Entenem l’Educació per a comprendre el món com la vessant macrosocial de l’Educació per a la pau, i que per tant analitza temes com la pau a nivell mundial, els conflictes armats entre societats o entre països, i les relacions entre els pobles de diferents cultures. L’Educació per a comprendre el món ofereix les eines bàsiques per a entendre de forma crítica les interrelacions de tot tipus d’actors i de fluxos a nivell mundial.

L’Educació per a comprendre el món analitza la pau positiva i els conflictes armats com a temes centrals: conèixer les causes i les conseqüències dels conflictes armats, analitzar temes d’incidència global com el comerç d’armes, el desplaçament de les persones degut a les guerres, el paper dels mitjans de comunicació en aquests contextos, etc. Aquest estudi no pot anar deslligat de l’objectiu de construir la pau entre societats i entre països, i per tant requereix conèixer les múltiples formes que existeixen per fer-ho.

L’Educació per a comprendre el món també ressalta la importància del sistema legal internacional, com el dret internacional públic, el dret internacional dels drets humans, o el Dret Internacional Humanitari, que estableixen el marc de les relacions mundials, i reflexiona sobre el paper dels actors internacionals, com les Nacions Unides, en tant que regulador de les relacions pacífiques i violentes a nivell mundial.

Pel que fa a la relació entre els pobles, l’Educació per a comprendre el món s’esforça en entendre perquè en ocasions veiem a l’altre a travé de la Imatge (deformada) de l’enemic, i en què és el que podem fer per a deconstruir-la.

Exercicis i Dinàmiques de l’Escola de Cultura de Pau
Paper dels actors internacionals I si…
Assemblea general de NAU
Declaració intergalàctica
Imatge de l’enemic Estàtues de por
Gol Nord-Gol Sud
Promises
Zoo
Una història com moltes d’altres
Sistema legal internacional Assemblea general de NAU
No hi ha dret!
El bingo dels drets humans
Declaració intergalàctica
Educació en els mitjans de comunicació Centre d’interès “Corresponsals de pau”
Reporters gràfics
Acte de presentació
Conflictes recordats
Finançament
Pauparazzi
Màxima audiència
Gènere publicitari
Altres recursos
Llibres ▪ Sáez, Pedro. El sur en el aula. Una didáctica de la solidaridad. Seminario de Educación para la Paz, Zaragoza, 1995.
▪ Seminario de Educación para la Paz (Asociación Pro Derechos Humanos). Educar en y para los Derechos Humanos. Dinámicas y actividades. Los libros de la Catarata, Madrid, 1996 (5ª edición).
Webs ▪ promoguda per la Federació Catalana d’ONGD. http://federacio.ongd.org/recursos/
Kaidara. Experiències i recursos educatius per a una ciutadania global http://www.kaidara.org/ca Banc de recursos d’educaició pel desenvolupament i la ciutadania dinamitzat per Intermon