caenes

Educación intercultural


L’educació intercultural promou una concepció dinàmica de la identitat que faciliti l’encontre amb i l’aprenentatge de l’altre.

Per a això, intenta desenmascarar els estereotips (creences compartides per un grup sobre un altre grup) i els prejudicis (suposició que es fa sobre una altra persona o un altre grup de persones que no coneixem realment), que ens provoquen una imatge negativa de l’altre.

Això és possible entenent els mecanismes psicològics de les persones que porten a simplificar tot el que ens envolta en categories, que generen la necessitat de sentir-se part d’un grup homogeni, i que fan que siguin més visibles les diferències que les similituds respecte a l’altre grup. Uns mecanismes que podem trobar molt a prop degut a la barreja de cultures que està comportant la immigració al nostre país.

En aquest apartat tractarem una altra qüestió relacionada amb estereotips i prejudicis, quan aquests són portats a l’extrem i creen una imatge de l’enemic cap a l’altre.

Exercicis i Dinàmiques de l’Escola de Cultura de Pau
Percepcions, prejudicis i estereotips ¡Stop!
Obrim caixes
Explica’m un conte
En groguet i la vermellina
Miralls de coneixement
Una història com moltes d’altres
Percepcions
Immigració Catalunya immigrada
Joc: Els immigrants “clandestinos”
La nostra ciutat mostra de cultures
Identitats que maten
Imatge de l’enemic Estàtues de por
Gol Nord-Gol Sud
Promises
Zoo
Una història com moltes d’altres
Identidad Som com una ceba
Altres recursos
Llibres ▪ Colectivo Amani, Educación intercultural: Anàlisis i resolución de conflictos. Editorial Popular, Madrid, 1994
▪ Consell d’Europa: All Equal, All Different -Toux égaux, tous différents
▪ VVAA. (Deconstruir) la imatge de la Enemic
▪ Essomba, Miquel A (coord). Sanduk. Guia per a la formació dels educadors i les educadores en interculturalitat i immigració
▪ Armengol, Carles. Tangram
▪ Visquem la diversitat. Vivamos la diversidad. Materiales para una acción educativa intercultural. Los libros de la Catarata, Madrid, 1998.
▪ Canimas, J, Carbonell, F. Eduació i conflictes interculturals. Primum non nocere. Eumo editorial, 2008.
Pàgines web ▪ Edualter: www.edualter.org
▪ Entrecultures: www.entrecultures.org
www.aulaintercultural.org. Web amb recursos per a l’educació intercultural