caenes

Conflictes armats


Entenem per conflicte armat “tot enfrontament protagonitzat per grups de diferent índole (tals com forces militars regulars o irregulars, guerrilles, grups armats d’oposició, grups paramilitars, o comunitats etniques o religioses que, utilitzant armes o altres mitjans de destrucció, provoquen més de 100 víctimes en un any”. (Escola de Cultura de Pau Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Ed. Icaria, Barcelona, 2005.)

La major part dels conflictes armats es deuen a diverses causes acumulades. Les més freqüents són la lluita per a accedir a o per a mantenir el poder polític, pel grau d’autonomia o d’independència de certes regions, pel control del territori (territori amb un valor històric o religiós, territori ric en recursos naturals) o per la població (marginació regional o colonització de certes comunitats per altres). A aquests factors que poden desembocar en una guerra cal afegir altres factors que fan possible que els conflictes esdevinguin armats, com la possibilitat de comprar armes, el reclutament de soldats, o la utilització dels recursos naturals per a finançar dels despeses del conflicte armat.

A més de les seqüeles més directes de la violència armada, com les morts o les persones ferides i les destruccions d’infraestructura, cal afegir altres tipus de conseqüències que poden marcar les poblacions durant molt temps. Molts conflictes armats generen grans desplaçaments de població, aprofundeixen l’odi entre les comunitats enfrontades, etc.

Exercicis i Dinàmiques de l’Escola de Cultura de Pau
Els conflictes armats en general La guerra. Star-Spangled Banner
La pau negativa
Mapamundi dels conflictes
Conflictes recordats
No hi ha dret!
Causes dels conflictes armats
Actors armats Escacs
Dibuixa l’animal que mes t’agradi
Narració pautada
Soldat forçat o voluntari
Escacs desplaçats
Jo vull ser…
Armes El preu i el cost justos?
A transformar!
Una mina contamina
Jimmdu
Economia de guerra Comerç de guerra
Bitlle(t)s
La seguretat a la regió de Xitifajroa
Jo vull ser…
Conseqüències
Dels conflictes armats Els infants i la guerra
Explica’m com va ser…
Camp de batalla
Desplaçaments de població Escacs desplaçats

L’impacte de les guerres
Els nens i la guerra
Explica’m com va ser…
Camp de batalla
Imagina una llarga desfilada
Creuar el riu
Què desenvolupament?
La festa del consum
Fem cooperativa
La seguretat a la regió de Xitifajroa
Bitlles per bitllets
Altres recursos
Llibres • Sáez, Pedro. El sur en el aula. Una didáctica de la solidaridad. Seminario de Educación para la Paz, Zaragoza, 1995.
• Seminario de Educación para la Paz (Asociación Pro Derechos Humanos). Educar en y para los Derechos Humanos. Dinámicas y actividades. Los libros de la Catarata, Madrid, 1996 (5ª edición).
• Benitez, F i altres. Deconstruir la guerra. Col Apunts de pau i drets humans. Oficina de promoció de la pau i els drets humans de la Generalitat de Catalunya, 2008.