caenes

Provenció

Provenir vol dir proveïr a les persones i als grups les aptituds necessàries per a afrontar un conflicte. La provenció es diferencia de la prevenció de conflictes en què el seu objectiu no és evitar el conflicte sinó aprendre com afrontar-lo.
La provenció s’ha de treballar de forma gradual, des dels aspectes més superficials als més profunds d’un mateix i de la relació amb les altres persones. Els nivells que treballem són :

Presentació. Característiques bàsiques de les persones.

Coneixement d’un mateix i de les altres persones. Què és el que tinc en comú amb la gent que m’envolta.

Estima en un mateix (autoestima) i envers les altres persones (com demostrar l’afecte)

Confiança en un mateix i envers les altres persones es treballa en paral•lel a la responsabilitat d’una mateixa

Comunicació efectiva, diàleg, escolta activa, com evitar les dinàmiques destructives de la comunicació

Cooperació de grup. Els beneficis dels comportaments no competitius.

Exercicis i Dinàmiques de l’Escola de Cultura de Pau
Presentació i coneixement Les figures
L’STOP de coneixement
Què no sabeu de mi?
Saluda’m si som iguals!
Ball de pilotes
Els noms rimats
Gest exclusiu
Ordenem-nos!
Recordem-nos!
Gest exclusiu
Si et despistes et pregunten
Autobiografia
Relaxació, música i respiració
Qui soc jo?
La caixa dels 3 objectes
Les meves 5 coses
Miralls de coneixement
Formem grups
Stop-presentació
Estima La roda de l’afecte
L’STOP de l’afecte
Massatge grupal concènctric
Massatge grupal del Rei
La festa de les mans de colors
La caixa dels 3 objectes
Cercle de massatges
Retrat robot
Som com una ceba
Confiança L’STOP de confiança
Dansar amb fils
Comunicació Jo-missatge (Alexia i Pere)
Jo-missatge (Maria i Rubén)
Parafrasejant
No m’escolta
Escolta activa?
Jo-missatge
Cooperació Ajúda’m a agafar el mocador!
Castell de cadires
La serp cooperativa
Les cadires cooperatives
No perdem els papers
Només junts i juntes ho aconseguirem
El plat d’arròs
I si…
Girar el plàstic
Tótem cooperatiu
Altres recursos
WEB L’escala de Provenció
Llibres ▪ Cascón, Paco y Beristáin, Carlos M. La alternativa del juego I. Juegos y dinámicas de educación para la paz. Los libros de la Catarata, Madrid,1998
▪ Seminario de Educación para la Paz (Asociación Pro Derechos Humanos). La alternativa del juego II. Juegos y dinámicas en educación para la paz. Los libros de la Catarata, Madrid, 1999